About Products Protein Database Contact

eryG

Gene
eryG
Protein
Erythromycin 3''-O-methyltransferase
Organism
Saccharopolyspora erythraea (strain ATCC 11635 / DSM 40517 / JCM 4748 / NBRC 13426 / NCIMB 8594 / NRRL 2338)
Length
306 amino acids
Function
S-adenosyl-L-methionine-dependent O-methyltransferase that catalyzes the last step in the erythromycin biosynthesis pathway. Methylates the position 3 of the mycarosyl moiety of erythromycin C, forming the most active form of the antibiotic, erythromycin A. Can also methylate the precursor erythromycin D, forming erythromycin B.
Similarity
Belongs to the methyltransferase superfamily.
Mass
33.99 kDa
Sequence
MSVKQKSALQDLVDFAKWHVWTRVRPSSRARLAYELFADDHEATTEGAYINLGYWKPGCAGLEEANQELANQLAEAAGISEGDEVLDVGFGLGAQDFFWLETRKPARIVGVDLTPSHVRIASERAERENVQDRLQFKEGSATDLPFGAETFDRVTSLESALHYEPRTDFFKGAFEVLKPGGVLAIGDIIPLDLREPGSDGPPKLAPQRSGSLSGGIPVENWVPRETYAKQLREAGFVDVEVKSVRDNVMEPWLDYWLRKLQDESFKKSVSRLFYSQVKRSLTSDSGMKGELPALDFVIASARKPGA