About Products Protein Database Contact

CHO2-1

Gene
CHO2-1
Protein
Phosphatidylethanolamine N-methyltransferase 1
Organism
Vanderwaltozyma polyspora (strain ATCC 22028 / DSM 70294)
Length
838 amino acids
Function
Catalyzes the first step of the methylation pathway of phosphatidylcholine biosynthesis, the SAM-dependent methylation of phosphatidylethanolamine (PE) to phosphatidylmonomethylethanolamine (PMME).
Similarity
Belongs to the class VI-like SAM-binding methyltransferase superfamily. CHO2 family.
Mass
97.17 kDa
Sequence
MATEIITEKKEIVARTRSSGITFNPPVTHDMVRSLFDPTIKKSFLECCITLTILANFVLCYYLINWFGLSQAKLIFLIQYVYWRLAYNLGIGIILHYQSHYESLTKYANQNKLFKKESAKTNWIASFFQFEIKSKMPNDYNLHSYPDELNCWLLFRQFVDLILMQDFTTYIIYVYLSLPTDVSSLINWKSLIGIAMILFNIWVKIDAHRVVKDYAWYWGDFFFLQDAELTFDGVFNISPHPMYSIGYLGYYGLSLICGDYRVLLVSVGGHFLQFLFLKYVESPHIERTYGSDSPSNSTQHQIDDLIAKENYDYSRPLINTGILFENFQFLRFSDYFTVSTILVLFSWFFTSKPSNNFLFVLTLLTKLTTWLLTSWILFQQSNRKWFTRLFLKNGYTQIYSYQQWQFLYNYSLIVTNTLLFLHTLSELYSIQSSDGLNNSHVIFGLLLCAIQIWCNVETRDAISDFGWFYGDFFLTNYITTRKLTSQGIYRYLNNPEAILGVAGIWGSVLMTNFSKTNVTLAVLWTVTNLIFVKLIEEPHVSKVYGNGTRVSGVQQTLLALKPFRWISDLIDDWGNKMMKSLHGFDSDSDSESISSGKKGNLSSLKLSKKSKLKNRVQSDNKLAPNSKFEIEDLEDEIVYLPNSVTISWKLPISMFNEKDWIGLYNVLETGSDRTQTKIPSLGHWSAVDATGYPHDSINTNSITEFKKGSKNVSGRVTFDANLLYFKPGIYEFRYHSKNSHKVLLISSPFQISFPEFDNEAQVDIKNEIMKFLDAISCMKNEKYFANDNKYFTADAFSNYIKDSFGIELSTDYIRRVNGDVEVISRRVHDIKEVLDSLN