About Products Protein Database Contact

yuiC

Gene
yuiC
Protein
Uncharacterized protein YuiC
Organism
Bacillus subtilis (strain 168)
Length
218 amino acids
Mass
24.454 kDa
Sequence
MMLNMIRRLLMTCLFLLAFGTTFLSVSGIEAKDLSKWVQEHQEKHLKHAGLRLKALQQKQTQTTSAAEDKTKPLEEAFDWDEYPVQRVTATGYTAGAESTGKNPGDPLYGLTYSGVKVKRDLYSTVAADPSVFPIGTILFIPNYGLGVVADTGSAIKGNRLDLYFETVKDVYNEWGKKTLDVYVIKKGTGKITEDELEKLNETKSLQVFRNQYKTVKE