About Products Protein Database Contact

ylmD

Gene
ylmD
Protein
Polyphenol oxidase
Organism
Bacillus subtilis (strain 168)
Length
278 amino acids
Function
Multicopper oxidase with polyphenol oxidase activity.
Similarity
Belongs to the multicopper oxidase YfiH/RL5 family.
Mass
30.944 kDa
Sequence
MNTYHPFSLTTPSTLMIQDWAQTNQNNKEVIAGFTTKNGGVSQKPFESLNTGLHVHDKDADVVKNREYIADMFNTDLQSWVFADQTHDNRVQKVTQRDRGKGAREYHTALKATDGIYTNEKNVFLALCFADCVPLFFYDPVKSLVGVAHAGWKGTVKQIGREMVKQWTEKEGSNPSDIYAVIGPSISGACYTVDDRVMDAVRALPVSADLAANQTAKAQYQLDLKELNRLILMDSGLASEQISVSGLCTESEPSLFYSHRRDQGKTGRMMSFIGMKEA

Gene
ylmD
Protein
Polyphenol oxidase
Organism
Staphylococcus aureus
Length
263 amino acids
Function
Multicopper oxidase with polyphenol oxidase activity.
Similarity
Belongs to the multicopper oxidase YfiH/RL5 family.
Mass
30.097 kDa
Sequence
MNDNFKKQPHHLIYEELLQQGITLGITTRGDGLSDYPKNAFNMARYIDDCPYNITQHQLQLAEEIAFDRKNWVFPIQTHENKVACITKDDIGTNIDTLTDALHGIDAMYTYDSNVLLTMCYADCVPVYFYSTKHHFIALAHAGWRGTYTEIVKEVLKHVNFDLKDLHVVIGPSTSSSYEINDDIKNKFETLPIDSANYIETRGRDRHGIDLKKANAALLNNYGVPKENIYTTAYATSEHLELFFSYRLEKGQTGRMLAFIGQQ