About Products Protein Database Contact

tmem56c

Gene
tmem56c
Protein
Transmembrane protein 56 homolog C
Organism
Dictyostelium discoideum
Length
272 amino acids
Similarity
Belongs to the TMEM56 family.
Mass
31.654 kDa
Sequence
MSSINGIDNIKFDYEFSNSLYYRNSIFFSIIFFIIYKKSSYITENFFGELVKKAYTTLTEKKKLEWDQRVVSMIHAFLVLPFCIISAVESFKYGDIFYFQNDSLLMVLSISSGYFIWDLIICYKDPKLVGTPMIIHAIMGLSSNIYVALPHGRPCFVPIVAILLITEISTIPLNMKGFIQVVNSKSKYYNWSLGAFVITFLVSRCIIGLPFDIYLVYGCIQRWDVFPMDKSLVFITECGIQFFLNSYWSFLLIKKLYQTYLNPIPNHKKNED