About Products Protein Database Contact

tmem56-b

Gene
tmem56-b
Protein
Transmembrane protein 56-B
Organism
Xenopus laevis
Length
262 amino acids
Similarity
Belongs to the TMEM56 family.
Mass
29.853 kDa
Sequence
MANFSPLTVFISVTSLAVFQFLFHVGSSWLSTRLTGGFHKLSARQKIEWNSRTVSSFHALVVGCFCLYILVYDDAVNADPVWGDPFMVKLNVAVTSGYLISDLLLIIYYWKEIGDKYFVTHHLAALYACYYVLGEGMLPYFGNFRLIAEFSTPFVNQRWFFEVLGYSKYSLPNMVNGVLMTISFFIVRIAVIPIYYGRVFSTFGTEAFHRLGLGAQCAWIISSVSLDIMNVMWMIKIAKGCYKVLYHRDGKLTKTQNNGKLE