About Products Protein Database Contact

tmem-135

Gene
tmem-135
Protein
Transmembrane protein 135 homolog
Organism
Caenorhabditis elegans
Length
445 amino acids
Function
Involved in fat storage.
Similarity
Belongs to the TMEM135 family.
Mass
50.466 kDa
Sequence
MGALSKLAHSLGQPILTATCYETIHTWNPDCNGAFFDALPVGLIFSLKTYASFYLITNVVSKRGRLDKINWKKFGIDVCQSSLFLVTNMCFFLILLCKFRKWLGFFTPITMGLVSSILASGIAILVEKKSRRPALALYLINLASETYYRHLANHGYVTMHTYGECIPFGIGLMLFTWLQSIGRLPKSFNGFMNVALKSNVSENLINEKKIPDNFRLFLEKLRSDYKKTELCNHPHSCVSHSVESFAKNMTFGLTASSVLTVIRNVRTIIKNPLNLITLLVSKENLKLPLFAGFLPFIFNATRCSLNRVKYVPPVLNNVFSAGLASVAMAFYPTVSIAMYCLWKAIETVYFDLVDRGYLPKFKNGEVILYAITTGYVLWNAVVEPRAIRRGYLNFLFGLVGGKISLFNRRLYDHFGFVSRDVYTKIPEFDPKYAMINPMLYMPLVE