About Products Protein Database Contact

phoV

Gene
phoV
Protein
Alkaline phosphatase PhoV
Organism
Synechococcus elongatus (strain PCC 7942)
Length
550 amino acids
Function
Alkaline phosphatase with broad substrate specificity.
Mass
61.325 kDa
Sequence
MKIKLLCISLAVLFCSSANAQKKQAKVQPSVFPQTVARPKLVVGMVIDQMRWDYLYRFYARYGNGGFKRLINEGFSAENTLIPYTPTLTACGHSSIYTGSVPAINGIIGNNWFDPQLGRDVYCVEDKSVKTVGSSSNEGLMSPKNLLVTTVTDELRMATNFRSKVISVSIKDRGAILPGGHTANGAYWYDDMTGSFISSTHYMQQLPTWVNDFNAQRLPNKYFEQDWNTLYPIETYTESTADAKPYERTFKGAKTSSFPHLFKQYANKNYSMMASMPQGNSFTLEFAKAAIPAEKLGQTGNTDFLAVSLSSTDYVGHQFGPNSIELEDTYLRLDKDLEDFFNYLDKTIGKGNYLLFLTADHGATHVPGFLRNKMPGGRLLLKVQTDLDSLIFNEFKVRCNFTIINNQVIFDTDAIKEAKADYAKIKQSTIDYLVKQDGVLNAVDIKNMGAVTIPQEIKNKIINGYNARRSGDVYIILDAGWYPTLTPGTGHAAWNPYDSHIPALFMGWGVKPGKTNKEYYMSDIAPTVSALLHIQQPSGSIGKVITDLLK