About Products Protein Database Contact

l(2)not

Gene
l(2)not
Protein
Lethal(2)neighbour of Tid protein
Organism
Drosophila virilis
Length
526 amino acids
Similarity
Belongs to the glycosyltransferase 58 family.
Mass
61.28 kDa
Sequence
MAPPRTNNRPVTRRKKPSNLLLLLKEKYVNWNFIKYLAFEPAALPIVSVLIVLAEAVINVLVIQRVPYTEIDWKAYMQECEGFLNGTTNYSLLRGDTGPLVYPAAFVYIYSGLYYLTGQGTNVRLAQYIFACIYLLQMCLVLRLYTKSRKVPPYVLVLSAFTSYRIHSIYVLRLFNDPVAILLLYAALNLFLDQRWTLGSICYSLAVGVKMNILLFAPALLLFYLANLGVLRTLVQLTICAVLQLFIGAPFLRTHPMEYLRGSFDLGRIFEHKWTVNYRFLSKELFEQREFHLVLLALHLLLLLCFAKPTWTFFRSYLRLREVQQQIVPQILHKNREQQNQAKIQAKKSKQLVEQQQEEEDEQLSAEQKSFLKAFERSLQQSTGQKSLEPHLNQKQEQYDIYFEPCTQLALLPFFLCNFIGVACARSLHYQFYIWYFHSLPYLVWSTPYSLGVRYLILGIIEYCWNTYPSTMESSIALHLCHLILLVGVARHVYRILRLNATVKQQQRQEQSTLQNGQPKTSKKSQ

Gene
l(2)not
Protein
Lethal(2)neighbour of tid protein
Organism
Drosophila melanogaster
Length
510 amino acids
Similarity
Belongs to the glycosyltransferase 58 family.
Mass
58.461 kDa
Sequence
MAPPKAASHRPAVRRKKSGTLVDSILDKYLNVRFFKYLLLEPAALPIVGLFVLLAELVINVVVIQRVPYTEIDWVAYMQECEGFLNGTTNYSLLRGDTGPLVYPAAFVYIYSALYYVTSHGTNVRLAQYIFAGIYLLQLALVLRLYSKSRKVPPYVLVLSAFTSYRIHSIYVLRLFNDPVAVLLLYAALNLFLDRRWTLGSTFFSLAVGVKMNILLFAPALLLFYLANLGLLRTILQLAVCGVIQLLLGAPFLLTHPVEYLRGSFDLGRIFEHKWTVNYRFLSRDVFENRTFHVSLLGLHLLLLLAFAKPIWTFFQSYVRLRRIEDQLQPQITQQNLQLKAQKRPKKVEKDKDKDQKKFTTEQQSFLKAFEKSLQKASGGKATPAPAQAEPERYGIHFDRCTQLALLPFFLCNLVGVACSRSLHYQFYVWYFHSLPYLAWSTPYSLGVRCLILGLIEYCWNTYPSTNFSSAALHFTHIILLAGVAKQLIQTMRINNAAKREQQEQQKKLQ