About Products Protein Database Contact

kpsS

Gene
kpsS
Protein
Capsule polysaccharide export protein KpsS
Organism
Escherichia coli
Length
389 amino acids
Mass
46.382 kDa
Sequence
MQGNALTVLLSGKKYLLLQGPMGPFFSDVAEWLESLGRNAVNVVFNGGDRFYCRHRQYLAYYQTPKEFPGWLRDLHRQYDFDTILCFGDCRPLHKEAKRWAKAKGIRFLAFEEGYLRPQFITVEEGGVNAYSSLPRDPDFYRKLPDMPTPHVENLKPSTMKRIGHAMWYYLMGWHYRHEFPRYRHHKSFSPWYEARCWVRAYWRKQLYKVTQRKVLPRLMNELDQRYYLAVLQVYNDSQIRNHSSYNDVRDYINEVMYSFSRKAPKESYLVIKHHPMDRGHRLYRPLIKRLSKEYGLGERILYVHDLPMPELLRHAKAVVTINSTAGISALIHNKPLKVMGNALYDIKGLTYQGHLHQFWQADFKPDMKLFKKFRGYLLVKTQVNAVYY