About Products Protein Database Contact

choC

Gene
choC
Protein
Phosphatidyl-N-methylethanolamine N-methyltransferase
Organism
Emericella nidulans (strain FGSC A4 / ATCC 38163 / CBS 112.46 / NRRL 194 / M139)
Length
202 amino acids
Function
Catalyzes the second two steps of the methylation pathway of phosphatidylcholine biosynthesis, the SAM-dependent methylation of phosphatidylmonomethylethanolamine (PMME) to phosphatidyldimethylethanolamine (PDME) and of PDME to phosphatidylcholine (PC).
Similarity
Belongs to the class VI-like SAM-binding methyltransferase superfamily. PEMT/PEM2 methyltransferase family.
Mass
22.674 kDa
Sequence
MTTLSDYVDFSQDSFKYAALSIAFNPIFWNVVARAEYRSHFLTRIFGSPYRGCYFLAITIFSLGILRDHIYQQALEDQPYYAPVHQPVLGGALFAVGSVLVLSSMYALGVTGTYLGDYFGILMDAPVTGFPFNVTGSPMYWGSTLNFLGVALYKGKVAGILLTALVFVLYWFALKWEDPFTAEIYAKRERERAKSKRGGKNQ