About Products Protein Database Contact

atl

Gene
atl
Protein
Bifunctional autolysin
Organism
Staphylococcus epidermidis
Length
1335 amino acids
Function
Endohydrolysis of the di-N-acetylchitobiosyl unit in high-mannose glycopeptides and glycoproteins containing the -[(Man)5(GlcNAc)2]-Asn structure. One N-acetyl-D-glucosamine residue remains attached to the protein; the rest of the oligosaccharide is released intact. Cleaves the peptidoglycan connecting the daughter cells at the end of the cell division cycle, resulting in the separation of the two newly divided cells. Acts as an autolysin in penicillin-induced lysis (By similarity). As a bacterial surface-associated protein, mediates attachment to polystyrene surfaces, contributing to biofilm formation. Has also vitronectin-binding activity.
Similarity
In the C-terminal section; belongs to the glycosyl hydrolase 73 family.
Mass
148.273 kDa
Sequence
MAKKFNYKLPSMVALTLFGTAFTAHQANAAEQPQNQSNHKNVLDDQTALKQAEKAKSEVTQSTTNVSGTQTYQDPTQVQPKQDTQSTTYDASLDEMSTYNEISSNQKQQSLSTDDANQNQTNSVTKNQQEETNDLTQEDKTSTDTNQLQETQSVAKENEKDLGANANNEQQDKKMTASQPSENQAIETQTASNDNESQQKSQQVTSEQNETATPKVSNTNASGYNFDYDDEDDDSSTDHLEPISLNNVNATSKQTTSYKYKEPAQRVTTNTVKKETASNQATIDTKQFTPFSATAQPRTVYSVSSQKTSSLPKYTPKVNSSINNYIRKKNMKAPRIEEDYTSYFPKYGYRNGVGRPEGIVVHDTANDNSTIDGEIAFMKRNYTNAFVHAFVDGNRIIETAPTDYLSWGAGPYGNQRFINVEIVHTHDYDSFARSMNNYADYAATQLQYYNLKPDSAENDGRGTVWTHAAISNFLGGTDHADPHQYLRSHNYSYAELYDLIYEKYLIKTKQVAPWGTTSTKPSQPSKPSGGTNNKLTVSANRGVAQIKPTNNGLYTTVYDSKGHKTDQVQKTLSVTKTATLGNNKFYLVEDYNSGKKYGWVKQGDVVYNTAKAPVKVNQTYNVKAGSTLYTVPWGTPKQVASKVSGTGNQTFKATKQQQIDKATYLYGTVNGKSGWISKYYLTTASKPSNPTKPSTNNQLTVTNNSGVAQINAKNSGLYTTVYDTKGKTTNQIQRTLSVTKAATLGDKKFYLVGDYNTGTNYGWVKQDEVIYNTAKSPVKINQTYNVKPGVKLHTVPWGTYNQVAGTVSGKGDQTFKATKQQQIDKATYLYGTVNGKSGWISKYYLTAPSKVQALSTQSTPAPKQVKPSTQTVNQIAQVKANNSGIRASVYDKTAKSGTKYANRTFLINKQRTQGNNTYVLLQDGTSNTPLGWVNINDVTTQNIGKQTQSIGKYSVKPTNNGLYSIAWGTKNQQLLAPNTLANQAFNASKAVYVGKDLYLYGTVNNRTGWIAAKDLIQNSTDAQSTPYNYTFVINNSKSYFYMDPTKANRYSLKPYYEQTFTVIKQKNINGVKWYYGQLLDGKYVWIKSTDLVKEKIKYAYTGMTLNNAINIQSRLKYKPQVQNEPLKWSNANYSQIKNAMDTKRLANDSSLKYQFLRLDQPQYLSAQALNKLLKGKGVLENQGAAFSQAARKYGLNEIYLISHALVETGNGTSQLAKGGDVSKGKFTTKTGHKYHNVFGIGAFDNNALVDGIKYAKNAGWTSVSKAIIGGAKFIGNSYVKAGQNTLYKMRWNPANPGTHQYATDINWANVNAQVLKQFYDKIGEVGKYFEIPTYK

Gene
atl
Protein
Bifunctional autolysin
Organism
Staphylococcus epidermidis (strain ATCC 35984 / RP62A)
Length
1335 amino acids
Function
Endohydrolysis of the di-N-acetylchitobiosyl unit in high-mannose glycopeptides and glycoproteins containing the -[(Man)5(GlcNAc)2]-Asn structure. One N-acetyl-D-glucosamine residue remains attached to the protein; the rest of the oligosaccharide is released intact. Cleaves the peptidoglycan connecting the daughter cells at the end of the cell division cycle, resulting in the separation of the two newly divided cells. Acts as an autolysin in penicillin-induced lysis (By similarity).
Similarity
In the C-terminal section; belongs to the glycosyl hydrolase 73 family.
Mass
148.273 kDa
Sequence
MAKKFNYKLPSMVALTLFGTAFTAHQANAAEQPQNQSNHKNVLDDQTALKQAEKAKSEVTQSTTNVSGTQTYQDPTQVQPKQDTQSTTYDASLDEMSTYNEISSNQKQQSLSTDDANQNQTNSVTKNQQEETNDLTQEDKTSTDTNQLQETQSVAKENEKDLGANANNEQQDKKMTASQPSENQAIETQTASNDNESQQKSQQVTSEQNETATPKVSNTNASGYNFDYDDEDDDSSTDHLEPISLNNVNATSKQTTSYKYKEPAQRVTTNTVKKETASNQATIDTKQFTPFSATAQPRTVYSVSSQKTSSLPKYTPKVNSSINNYIRKKNMKAPRIEEDYTSYFPKYGYRNGVGRPEGIVVHDTANDNSTIDGEIAFMKRNYTNAFVHAFVDGNRIIETAPTDYLSWGAGPYGNQRFINVEIVHTHDYDSFARSMNNYADYAATQLQYYNLKPDSAENDGRGTVWTHAAISNFLGGTDHADPHQYLRSHNYSYAELYDLIYEKYLIKTKQVAPWGTTSTKPSQPSKPSGGTNNKLTVSANRGVAQIKPTNNGLYTTVYDSKGHKTDQVQKTLSVTKTATLGNNKFYLVEDYNSGKKYGWVKQGDVVYNTAKAPVKVNQTYNVKAGSTLYTVPWGTPKQVASKVSGTGNQTFKATKQQQIDKATYLYGTVNGKSGWISKYYLTTASKPSNPTKPSTNNQLTVTNNSGVAQINAKNSGLYTTVYDTKGKTTNQIQRTLSVTKAATLGDKKFYLVGDYNTGTNYGWVKQDEVIYNTAKSPVKINQTYNVKPGVKLHTVPWGTYNQVAGTVSGKGDQTFKATKQQQIDKATYLYGTVNGKSGWISKYYLTAPSKVQALSTQSTPAPKQVKPSTQTVNQIAQVKANNSGIRASVYDKTAKSGTKYANRTFLINKQRTQGNNTYVLLQDGTSNTPLGWVNINDVTTQNIGKQTQSIGKYSVKPTNNGLYSIAWGTKNQQLLAPNTLANQAFNASKAVYVGKDLYLYGTVNNRTGWIAAKDLIQNSTDAQSTPYNYTFVINNSKSYFYMDPTKANRYSLKPYYEQTFTVIKQKNINGVKWYYGQLLDGKYVWIKSTDLVKEKIKYAYTGMTLNNAINIQSRLKYKPQVQNEPLKWSNANYSQIKNAMDTKRLANDSSLKYQFLRLDQPQYLSAQALNKLLKGKGVLENQGAAFSQAARKYGLNEIYLISHALVETGNGTSQLAKGGDVSKGKFTTKTGHKYHNVFGIGAFDNNALVDGIKYAKNAGWTSVSKAIIGGAKFIGNSYVKAGQNTLYKMRWNPANPGTHQYATDINWANVNAQVLKQFYDKIGEVGKYFEIPTYK

Gene
atl
Protein
Bifunctional autolysin
Organism
Staphylococcus epidermidis (strain ATCC 12228)
Length
1335 amino acids
Function
Endohydrolysis of the di-N-acetylchitobiosyl unit in high-mannose glycopeptides and glycoproteins containing the -[(Man)5(GlcNAc)2]-Asn structure. One N-acetyl-D-glucosamine residue remains attached to the protein; the rest of the oligosaccharide is released intact. Cleaves the peptidoglycan connecting the daughter cells at the end of the cell division cycle, resulting in the separation of the two newly divided cells. Acts as an autolysin in penicillin-induced lysis (By similarity).
Similarity
In the C-terminal section; belongs to the glycosyl hydrolase 73 family.
Mass
148.285 kDa
Sequence
MAKKFNYKLPSMVALTLFGTAFTAHQANAAEQPQNQSNHKNVLDDQTALKQAEKAKSEVTQSTTNVSGTQTYQDPTQVQPKQDTQSTTYDASLDEMSTYNEISSNQKQQSLSTDDANQNQTNSVTKNQQEETNDLTQEDKTSTDTNQLQETQSVAKENEKDLGANANNEQQDKKMTASQPSENQAIETQTASNDNESQQKSQQVTSEQNETATPKVSNTNASGYNFDYDDEDDDSSTDHLEPISLNNVNATSKQTTSYKYKEPAQRVTTNTVKKETASNQATIDTKQFTPFSATAQPRTVYSVSSQKTSSLPKYTPKVNSSINNYIRKKNMKAPRIEEDYTSYFPKYGYRNGVGRPEGIVVHDTANDNSTIDGEIAFMKRNYTNAFVHAFVDGNRIIETAPTDYLSWGAGPYGNQRFINVEIVHTHDYDSFARSMNNYADYAATQLQYYNLKPDSAENDGRGTVWTHAAISNFLGGTDHADPHQYLRSHNYSYAELYDLIYEKYLIKTKQVAPWGTTSTKPSQPSKPSGGTNNKLTVSANRGVAQIKPTNNGLYTTVYDSKGHKTDQVQKTLSVTKTATLGNNKFYLVEDYNSGKKYGWVKQGDVVYNTAKAPVKVNQTYNVKAGSTLYTVPWGTPKQVASKVSGTGNQTFKATKQQQIDKATYLYGTVNGKSGWISKYYLTTASKPSNPTKPSTNNQLTVTNNSGVAQINAKNSGLYTTVYDTKGKTTNQIQRTLSVTKAATLGDKKFYLVGDYNTGTNYGWVKQDEVIYNTAKSPVKINQTYNVKPGVKLHTVPWGTYNQVAGTVSGKGDQTFKATKQQQIDKATYLYGTVNGKSGWISKYYLTAPSKVQALSTQSTPAPKQVKPSTQTVNQIAQVKANNSGIRASVYDKTAKSGTKYANRTFLINKQRTQGNNTYVLLQDGTSNTPLGWVNINDVTTQNIGKQTQSIGKYSVKPTNNGLYSIAWGTKNQQLLAPNTLANQAFNASKAVYVGKDLYLYGTVNNRTGWIAAKDLIQNSTDAQSTPYNYTFVINNSKSYFYMDPTKANRYSLKPYYEQTFTVIKQKNINGVKWYYGQLLDGKYVWIKSTDLVKEKIKYAYTGMTLNNAINIQSRLKYKPQVQNEPLKWSNANYSQIKNAMDTKRLANDSSLKYQFLRLDQPQYLSAQALNKLLKGKGVLENQGAAFSQAARKYGLNEIYLISHALVETGNGTSQLAKGGDVSKGKFTTKTGHKYHNVFGIGAFDNNALVDGIKYAKNAGWTSVSKAIIGGAKFIGNSYVKAGQNTLYKMRWNPANPGTHQYATDINWANVNAQVLKQFYDKIGEVGKYFEIPIYK

Gene
atl
Protein
Bifunctional autolysin
Organism
Staphylococcus aureus (strain MRSA252)
Length
1257 amino acids
Function
Endohydrolysis of the di-N-acetylchitobiosyl unit in high-mannose glycopeptides and glycoproteins containing the -[(Man)5(GlcNAc)2]-Asn structure. One N-acetyl-D-glucosamine residue remains attached to the protein; the rest of the oligosaccharide is released intact. Cleaves the peptidoglycan connecting the daughter cells at the end of the cell division cycle, resulting in the separation of the two newly divided cells. Acts as an autolysin in penicillin-induced lysis (By similarity).
Similarity
In the C-terminal section; belongs to the glycosyl hydrolase 73 family.
Mass
137.528 kDa
Sequence
MAKKFNYKLPSMVALTLVGSAVTAHQVQAAETTQDQTTNKNVLDSNKVKATTEQAKAEVKNPTQNISGTQVYQDPAIVQPKAANKTGNAQVNQKVDTTQVNGDTRATQSTTSNNAKPVTKSTNTTAPKTNNNVTSAGYSLVDDEDDNSENQINPELIKSAAKPAALETQYKAAAPKATPVAPKAKTEATPKVTTFSASAQPRSAAAAPKTSLPKYKPQVNSSINDYIRKNNLKAPKIEEDYTSYFPKYAYRNGVGRPEGIVVHDTANDRSTINGEISYMKNNYQNAFVHAFVDGDRIIETAPTDYLSWGVGAVGNPRFINVEIVHTHDYASFARSMNNYADYAATQLQYYGLKPDSAEYDGNGTVWTHYAVSKYLGGTDHADPHGYLRSHNYSYDQLYDLINEKYLIKMGKVAPWGTQSTTTPTTPSKPSTPSKPSTPSTGKLTVAANNGVAQIKPTNSGLYTTVYDKTGKATNEVQKTFAVSKTATLGNQKFYLVQDYNSGNKFGWVKEGDVVYNTAKSPVNVNQSYSIKPGTKLYTVPWGTSKQVAGSVSGSGNQTFKASKQQQIDKSIYLYGSVNGKSGWVSKAYLVDTAKPTPTPTPKPSTPTTNNKLTVSSLNGVAQINAKNNGLFTTVYDKTGKPTKEVQKTFAVTKEASLGGNKFYLVKDYNSPTLIGWVKQGDVIYNNAKSPVNVMQTYTVKPGTKLYSVPWGTYKQEAGAVSGTGNQTFKATKQQQIDKSIYLYGTVNGKSGWISKAYLAVPAAPKKAVAQPKTAVKAYAVTKPQTTQTVSKIAQVKPNNTGIRASVYEKTAKNGAKYADRTFYVTKERAHGNETYVLLNNTSHNIPLGWFNVKDLNVQNLGKEVKTTQKYTVNRSNNGLSMVPWGTKNQVILTGNNIAQGTFNATKQVSVGKDVYLYGTINNRTGWVNSKDLTAPTAVKPTTSAAKDYNYTYVIKNGNGYYYVTPNSDTAKYSLKAFNEQPFAVVKEQVINGQTWYYGKLSNGKLAWIKSTDLAKELIKYNQIGMTLNQVAQIQAGLQYKPQVQRVPGKWTDANFNDVKHAMDTKRLAQDPALKYQFLRLDQPQNISIDKINQFLKGKGVLENQGAAFNKAAQMYGINEVYLISHALLETGNGTSQLAKGADVVNNKVVTNSNTKYHNVFGIAAYDNDPLREGIKYAKQAGWDTVSKAIVGGAKFIGNSYVKAGQNTLYKMRWNPAHPGTHQYATDVDWANINAKIIKGYYDKIGEVGKYFDIPQYK

Gene
atl
Protein
Bifunctional autolysin
Organism
Staphylococcus aureus (strain NCTC 8325)
Length
1256 amino acids
Function
Endohydrolysis of the di-N-acetylchitobiosyl unit in high-mannose glycopeptides and glycoproteins containing the -[(Man)5(GlcNAc)2]-Asn structure. One N-acetyl-D-glucosamine residue remains attached to the protein; the rest of the oligosaccharide is released intact. Cleaves the peptidoglycan connecting the daughter cells at the end of the cell division cycle, resulting in the separation of the two newly divided cells. Acts as an autolysin in penicillin-induced lysis (By similarity).
Similarity
In the C-terminal section; belongs to the glycosyl hydrolase 73 family.
Mass
137.384 kDa
Sequence
MAKKFNYKLPSMVALTLVGSAVTAHQVQAAETTQDQTTNKNVLDSNKVKATTEQAKAEVKNPTQNISGTQVYQDPAIVQPKTANNKTGNAQVSQKVDTAQVNGDTRANQSATTNNTQPVAKSTSTTAPKTNTNVTNAGYSLVDDEDDNSENQINPELIKSAAKPAALETQYKTAAPKAATTSAPKAKTEATPKVTTFSASAQPRSVAATPKTSLPKYKPQVNSSINDYICKNNLKAPKIEEDYTSYFPKYAYRNGVGRPEGIVVHDTANDRSTINGEISYMKNNYQNAFVHAFVDGDRIIETAPTDYLSWGVGAVGNPRFINVEIVHTHDYASFARSMNNYADYAATQLQYYGLKPDSAEYDGNGTVWTHYAVSKYLGGTDHADPHGYLRSHNYSYDQLYDLINEKYLIKMGKVAPWGTQSTTTPTTPSKPTTPSKPSTGKLTVAANNGVAQIKPTNSGLYTTVYDKTGKATNEVQKTFAVSKTATLGNQKFYLVQDYNSGNKFGWVKEGDVVYNTAKSPVNVNQSYSIKPGTKLYTVPWGTSKQVAGSVSGSGNQTFKASKQQQIDKSIYLYGSVNGKSGWVSKAYLVDTAKPTPTPTPKPSTPTTNNKLTVSSLNGVAQINAKNNGLFTTVYDKTGKPTKEVQKTFAVTKEASLGGNKFYLVKDYNSPTLIGWVKQGDVIYNNAKSPVNVMQTYTVKPGTKLYSVPWGTYKQEAGAVSGTGNQTFKATKQQQIDKSIYLFGTVNGKSGWVSKAYLAVPAAPKKAVAQPKTAVKAYTVTKPQTTQTVSKIAQVKPNNTGIRASVYEKTAKNGAKYADRTFYVTKERAHGNETYVLLNNTSHNIPLGWFNVKDLNVQNLGKEVKTTQKYTVNKSNNGLSMVPWGTKNQVILTGNNIAQGTFNATKQVSVGKDVYLYGTINNRTGWVNAKDLTAPTAVKPTTSAAKDYNYTYVIKNGNGYYYVTPNSDTAKYSLKAFNEQPFAVVKEQVINGQTWYYGKLSNGKLAWIKSTDLAKELIKYNQTGMTLNQVAQIQAGLQYKPQVQRVPGKWTDAKFNDVKHAMDTKRLAQDPALKYQFLRLDQPQNISIDKINQFLKGKGVLENQGAAFNKAAQMYGINEVYLISHALLETGNGTSQLAKGADVVNNKVVTNSNTKYHNVFGIAAYDNDPLREGIKYAKQAGWDTVSKAIVGGAKFIGNSYVKAGQNTLYKMRWNPAHPGTHQYATDVDWANINAKIIKGYYDKIGEVGKYFDIPQYK

Gene
atl
Protein
Bifunctional autolysin
Organism
Staphylococcus aureus (strain COL)
Length
1256 amino acids
Function
Endohydrolysis of the di-N-acetylchitobiosyl unit in high-mannose glycopeptides and glycoproteins containing the -[(Man)5(GlcNAc)2]-Asn structure. One N-acetyl-D-glucosamine residue remains attached to the protein; the rest of the oligosaccharide is released intact. Cleaves the peptidoglycan connecting the daughter cells at the end of the cell division cycle, resulting in the separation of the two newly divided cells. Acts as an autolysin in penicillin-induced lysis (By similarity).
Similarity
In the C-terminal section; belongs to the glycosyl hydrolase 73 family.
Mass
137.335 kDa
Sequence
MAKKFNYKLPSMVALTLVGSAVTAHQVQAAETTQDQTTNKNVLDSNKVKATTEQAKAEVKNPTQNISGTQVYQDPAIVQPKTANNKTGNAQVSQKVDTAQVNGDTRANQSATTNNTQPVAKSTSTTAPKTNTNVTNAGYSLVDDEDDNSENQINPELIKSAAKPAALETQYKTAAPKAATTSAPKAKTEATPKVTTFSASAQPRSVAATPKTSLPKYKPQVNSSINDYIRKNNLKAPKIEEDYTSYFPKYAYRNGVGRPEGIVVHDTANDRSTINGEISYMKNNYQNAFVHAFVDGDRIIETAPTDYLSWGVGAVGNPRFINVEIVHTHDYASFARSMNNYADYAATQLQYYGLKPDSAEYDGNGTVWTHYAVSKYLGGTDHADPHGYLRSHNYSYDQLYDLINEKYLIKMGKVAPWGTQSTTTPTTPSKPTTPSKPSTGKLTVAANNGVAQIKPTNSGLYTTVYDKTGKATNEVQKTFAVSKTATLGNQKFYLVQDYNSGNKFGWVKEGDVVYNTAKSPVNVNQSYSIKPGTKLYTVPWGTSKQVAGSVSGSGNQTFKASKQQQIDKSIYLYGSVNGKSGWVSKAYLVDTAKPTPTPTPKPSTPTTNNKLTVSSLNGVAQINAKNNGLFTTVYDKTGKPTKEVQKTFAVTKEASLGGNKFYLVKDYNSPTLIGWVKQGDVIYNNAKSPVNVMQTYTVKPGTKLYSVPWGTYKQEAGAVSGTGNQTFKATKQQQIDKSIYLFGTVNGKSGWVSKAYLAVPAAPKKAVAQPKTAVKAYTVTKPQTTQTVSKIAQVKPNNTGIRASVYEKTAKNGAKYADRTFYVTKERAHGNETYVLLNNTSHNIPLGWFNVKDLNVQNLGKEVKTTQKYTVNKSNNGLSMVPWGTKNQVILTGNNIAQGTFNATKQVSVGKDVYLYGTINNRTGWVNAKDLTAPTAVKPTTSAAKDYNYTYVIKNGNGYYYVTPNSDTAKYSLKAFNEQPFAVVKEQVINGQTWYYGKLSNGKLAWIKSTDLAKELIKYNQTGMALNQVAQIQAGLQYKPQVQRVPGKWTGANFNDVKHAMDTKRLAQDPALKYQFLRLDQPQNISIDKINQFLKGKGVLENQGAAFNKAAQMYGINEVYLISHALLETGNGTSQLAKGADVVNNKVVTNSNTKYHNVFGIAAYDNDPLREGIKYAKQAGWDTVSKAIVGGAKFIGNSYVKAGQNTLYKMRWNPAHPGTHQYATDVDWANINAKIIKGYYDKIGEVGKYFDIPQYK

Gene
atl
Protein
Bifunctional autolysin
Organism
Staphylococcus aureus (strain MW2)
Length
1256 amino acids
Function
Endohydrolysis of the di-N-acetylchitobiosyl unit in high-mannose glycopeptides and glycoproteins containing the -[(Man)5(GlcNAc)2]-Asn structure. One N-acetyl-D-glucosamine residue remains attached to the protein; the rest of the oligosaccharide is released intact. Cleaves the peptidoglycan connecting the daughter cells at the end of the cell division cycle, resulting in the separation of the two newly divided cells. Acts as an autolysin in penicillin-induced lysis (By similarity).
Similarity
In the C-terminal section; belongs to the glycosyl hydrolase 73 family.
Mass
137.407 kDa
Sequence
MAKKFNYKLPSMVALTLVGSAVTAHQVQAAETTQDQTTNKNVLDSNKVKATTEQAKAEVKNPTQNISGTQVYQDPAIVQPKTANNKTGNAQVSQKVDTAQVNGDTRANQSATTNNTQPVAKSTSTTAPKTNTNVTNAGYSLVDDEDDNSENQINPELIKSAAKPAALETQYKAAAPKAATTSAPKAKTEATPKVTTFSASAQPRSVAATPKTSLPKYKPQVNSSINDYIRKNNLKAPKIEEDYTSYFPKYAYRNGVGRPEGIVVHDTANDRSTINGEISYMKNNYQNAFVHAFVDGDRIIETAPTDYLSWGVGAVGNPRFINVEIVHTHDYASFARSMNNYADYAATQLQYYGLKPDSAEYDGNGTVWTHYAVSKYLGGTDHADPHGYLRSHNYSYDQLYDLINEKYLIKMGKVAPWGTQSTTTPTTPSKPTTPSKPSTGKLTVAANNGVAQIKPTNSGLYTTVYDKTGKATNEVQKTFAVSKTATLGNQKFYLVQDYNSGNKFGWVKEGDVVYNTAKSPVNVNQSYSIKPGTKLYTVPWGTSKQVAGSVSGSGNQTFKASKQQQIDKSIYLYGSVNGKSGWVSKAYLVDTAKPTPTPTPKPSTPTTNNKLTVSSLNGVAQINAKNNGLFTTVYDKTGKPTKEVQKTFAVTKEASLGGNKFYLVKDYNSPTLIGWVKQGDVIYNNAKSPVNVMQTYTVKPGTKLYSVPWGTYKQEAGAVSGTGNQTFKATKQQQIDKSIYLFGTVNGKSGWVSKAYLAVPAAPKKAVAQPKTAVKAYTVTKPQTTQTVSKIAQVKPNNTGIRASVYEKTAKNGAKYADRTFYVTKERAHGNETYVLLNNTSHNIPLGWFNVKDLNVQNLGKEVKTTQKYTVNKSNNGLSMVPWGTKNQVILTGNNIAQGTFNATKQVSVGKDVYLYGTINNRTGWVNAKDLTAPTAVKPTTSAAKDYNYTYVIKNGNGYYYVTPNSDTAKYSLKAFNEQPFAVVKEQVINGQTWYYGKLSNGKLAWIKSTDLAKELIKYNQTGMTLNQVAQIQAGLQYKPQVQRVPGKWTDANFNDVKHAMDTKRLAQDPALKYQFLRLDQPQNISIDKINQFLKGKGVLENQGAAFNKAAQMYGINEVYLISHALLETGNGTSQLAKGADVVNNKVVTNSNTKYHNVFGIAAYDNDPLREGIKYAKQAGWDTVSKAIVGGAKFIGNSYVKAGQNTLYKMRWNPAHPGTHQYATDIDWANINAKIIKGYYDKIGEVGKYFDIPQYK

Gene
atl
Protein
Bifunctional autolysin
Organism
Staphylococcus aureus (strain Mu3 / ATCC 700698)
Length
1255 amino acids
Function
Endohydrolysis of the di-N-acetylchitobiosyl unit in high-mannose glycopeptides and glycoproteins containing the -[(Man)5(GlcNAc)2]-Asn structure. One N-acetyl-D-glucosamine residue remains attached to the protein; the rest of the oligosaccharide is released intact. Cleaves the peptidoglycan connecting the daughter cells at the end of the cell division cycle, resulting in the separation of the two newly divided cells. Acts as an autolysin in penicillin-induced lysis (By similarity).
Similarity
In the C-terminal section; belongs to the glycosyl hydrolase 73 family.
Mass
137.535 kDa
Sequence
MLGVINRMAKKFNYKLPSMVALTLVGSAVTAHQVQAAETTQDQTTNKNVLDSNKVKATTEQAKAEVKNPTQNISGTQVYQDPAIVQPKTANNKTGNAQVSQKVDTAQVNGDTRANQSATTNNTQPVAKSTSTTAPKTNTNVTNAGYSLVDDEDDNSEHQINPELIKSAAKPAALETQYKAAAPKAKTEATPKVTTFSASAQPRSVAATPKTSLPKYKPQVNSSINDYIRKNNLKAPKIEEDYTSYFPKYAYRNGVGRPEGIVVHDTANDRSTINGEISYMKNNYQNAFVHAFVDGDRIIETAPTDYLSWGVGAVGNPRFINVEIVHTHDYASFARSMNNYADYAATQLQYYGLKPDSAEYDGNGTVWTHYAVSKYLGGTDHADPHGYLRSHNYSYDQLYDLINEKYLIKMGKVAPWGTQFTTTPTTPSKPTTPSKPSTGKLTVAANNGVAQIKPTNSGLYTTVYDKTGKATNEVQKTFAVSKTATLGNQKFYLVQDYNSGNKFGWVKEGDVVYNTAKSPVNVNQSYSIKSGTKLYTVPWGTSKQVAGSVSGSGNQTFKASKQQQIDKSIYLYGSVNGKSGWVSKAYLVDTAKPTPTPIPKPSTPTTNNKLTVSSLNGVAQINAKNNGLFTTVYDKTGKPTKEVQKTFAVTKEASLGGNKFYLVKDYNSPTLIGWVKQGDVIYNNAKSPVNVMQTYTVKPGTKLYSVPWGTYKQEAGAVSGTGNQTFKATKQQQIDKSIYLFGTVNGKSGWVSKAYLAVPAAPKKAVAQPKTAVKAYTVTKPQTTQTVSKIAQVKPNNTGIRASVYEKTAKNGAKYADRTFYVTKERAHGNETYVLLNNTSHNIPLGWFNVKDLNVQNLGKEVKTTQKYTVNKSNNGLSMVPWGTKNQVILTGNNIAQGTFNATKQVSVGKDVYLYGTINNRTGWVNAKDLTAPTAVKPTTSAAKDYNYTYVIKNGNGYYYVTPNSDTAKYSLKAFNEQPFAVVKEQVINGQTWYYGKLSNGKLAWIKSTDLAKELIKYNQTGMTLNQVAQIQAGLQYKPQVQRVPGKWTDANFNDVKHAMDTKRLAQDPALKYQFLRLDQPQNISIDKINQFLKGKGVLENQGAAFNKAAQMYGINEVYLISHALLETGNGTSQLAKGADVVNNKVVTNSNTKYHNVFGIAAYDNDPLREGIKYAKQAGWDTVSKAIVGGAKFIGNSYVKAGQNTLYKMRWNPAHPGTHQYATDVDWANINAKIIKGYYDKIGEVGKYFDIPQYK

Gene
atl
Protein
Bifunctional autolysin
Organism
Staphylococcus aureus
Length
1255 amino acids
Function
Endohydrolysis of the di-N-acetylchitobiosyl unit in high-mannose glycopeptides and glycoproteins containing the -[(Man)5(GlcNAc)2]-Asn structure. One N-acetyl-D-glucosamine residue remains attached to the protein; the rest of the oligosaccharide is released intact. Cleaves the peptidoglycan connecting the daughter cells at the end of the cell division cycle, resulting in the separation of the two newly divided cells. Acts as an autolysin in penicillin-induced lysis.
Similarity
In the C-terminal section; belongs to the glycosyl hydrolase 73 family.
Mass
137.535 kDa
Sequence
MLGVINRMAKKFNYKLPSMVALTLVGSAVTAHQVQAAETTQDQTTNKNVLDSNKVKATTEQAKAEVKNPTQNISGTQVYQDPAIVQPKTANNKTGNAQVSQKVDTAQVNGDTRANQSATTNNTQPVAKSTSTTAPKTNTNVTNAGYSLVDDEDDNSEHQINPELIKSAAKPAALETQYKAAAPKAKTEATPKVTTFSASAQPRSVAATPKTSLPKYKPQVNSSINDYIRKNNLKAPKIEEDYTSYFPKYAYRNGVGRPEGIVVHDTANDRSTINGEISYMKNNYQNAFVHAFVDGDRIIETAPTDYLSWGVGAVGNPRFINVEIVHTHDYASFARSMNNYADYAATQLQYYGLKPDSAEYDGNGTVWTHYAVSKYLGGTDHADPHGYLRSHNYSYDQLYDLINEKYLIKMGKVAPWGTQFTTTPTTPSKPTTPSKPSTGKLTVAANNGVAQIKPTNSGLYTTVYDKTGKATNEVQKTFAVSKTATLGNQKFYLVQDYNSGNKFGWVKEGDVVYNTAKSPVNVNQSYSIKSGTKLYTVPWGTSKQVAGSVSGSGNQTFKASKQQQIDKSIYLYGSVNGKSGWVSKAYLVDTAKPTPTPIPKPSTPTTNNKLTVSSLNGVAQINAKNNGLFTTVYDKTGKPTKEVQKTFAVTKEASLGGNKFYLVKDYNSPTLIGWVKQGDVIYNNAKSPVNVMQTYTVKPGTKLYSVPWGTYKQEAGAVSGTGNQTFKATKQQQIDKSIYLFGTVNGKSGWVSKAYLAVPAAPKKAVAQPKTAVKAYTVTKPQTTQTVSKIAQVKPNNTGIRASVYEKTAKNGAKYADRTFYVTKERAHGNETYVLLNNTSHNIPLGWFNVKDLNVQNLGKEVKTTQKYTVNKSNNGLSMVPWGTKNQVILTGNNIAQGTFNATKQVSVGKDVYLYGTINNRTGWVNAKDLTAPTAVKPTTSAAKDYNYTYVIKNGNGYYYVTPNSDTAKYSLKAFNEQPFAVVKEQVINGQTWYYGKLSNGKLAWIKSTDLAKELIKYNQTGMTLNQVAQIQAGLQYKPQVQRVPGKWTDANFNDVKHAMDTKRLAQDPALKYQFLRLDQPQNISIDKINQFLKGKGVLENQGAAFNKAAQMYGINEVYLISHALLETGNGTSQLAKGADVVNNKVVTNSNTKYHNVFGIAAYDNDPLREGIKYAKQAGWDTVSKAIVGGAKFIGNSYVKAGQNTLYKMRWNPAHPGTHQYATDVDWANINAKIIKGYYDKIGEVGKYFDIPQYK

Gene
atl
Protein
Bifunctional autolysin
Organism
Staphylococcus aureus (strain MSSA476)
Length
1250 amino acids
Function
Endohydrolysis of the di-N-acetylchitobiosyl unit in high-mannose glycopeptides and glycoproteins containing the -[(Man)5(GlcNAc)2]-Asn structure. One N-acetyl-D-glucosamine residue remains attached to the protein; the rest of the oligosaccharide is released intact. Cleaves the peptidoglycan connecting the daughter cells at the end of the cell division cycle, resulting in the separation of the two newly divided cells. Acts as an autolysin in penicillin-induced lysis (By similarity).
Similarity
In the C-terminal section; belongs to the glycosyl hydrolase 73 family.
Mass
136.868 kDa
Sequence
MAKKFNYKLPSMVALTLVGSAVTAHQVQAAETTQDQTTNKNVLDSNKVKATTEQAKAEVKNPTQNISGTQVYQDPAIVQPKTANNKTGNAQVSQKVDTAQVNGDTRANQSATTNNTQPVAKSTSTTAPKTNTNVTNAGYSLVDDEDDNSENQINPELIKSAAKPAALETQYKAAAPKAATTSAPKAKTEATPKVTTFSASAQPRSVAATPKTSLPKYKPQVNSSINDYIRKNNLKAPKIEEDYTSYFPKYAYRNGVGRPEGIVVHDTANDRSTINGEISYMKNNYQNAFVHAFVDGDRIIETAPTDYLSWGVGAVGNPRFINVEIVHTHDYASFARSMNNYADYAATQLQYYGLKPDSAEYDGNGTVWTHYAVSKYLGGTDHADPHGYLRSHNYSYDQLYDLINEKYLIKMGKVAPWGTQSTTTPTTPSKPSTGKLTVAANNGVAQIKPTNSGLYTTVYDKTGKATNEVQKTFAVSKTATLGNQKFYLVQDYNSGNKFGWVKEGDVVYNTAKSPVNVNQSYSIKPGTKLYTVPWGTSKQVAGSVSGSGNQTFKASKQQQIDKSIYLYGSVNGKSGWVSKAYLVDTAKPTPTPTPKPSTPTTNNKLTVSSLNGVAQINAKNNGLFTTVYDKTGKPTKEVQKTFAVTKEASLGGNKFYLVKDYNSPTLIGWVKQGDVIYNNAKSPVNVMQTYTVKPGTKLYSVPWGTYKQEAGAVSGTGNQTFKATKQQQIDKSIYLFGTVNGKSGWVSKAYLAVPAAPKKAVAQPKTAVKAYTVTKPQTTQTVSKIAQVKPNNTGIRASVYEKTAKNGAKYADRTFYVTKERAHGNETYVLLNNTSHNIPLGWFNVKDLNVQNLGKEVKTTQKYTVNKSNNGLSMVPWGTKNQVILTGNNIAQGTFNATKQVSVGKDVYLYGTINNRTGWVNAKDLTAPTAVKPTTSAAKDYNYTYVIKNGNGYYYVTPNSDTAKYSLKAFNEQPFAVVKEQVINEQTWYYGKLSNGKLAWIKSTDLAKELIKYNQTGMTLNQVAQIQAGLQYKPQVQRVPGKWTDANFNDVKHAMDTKRLAQDPALKYQFLRLDQPQNISIDKINQFLKGKGVLENQGAAFNKAAQMYGINEVYLISHALLETGNGTSQLAKGADVVNNKVVTNSNTKYHNVFGIAAYDNDPLREGIKYAKQAGWDTVSKAIVGGAKFIGNSYVKAGQNTLYKMRWNPAHPGTHQYATDIDWANINAKIIKGYYDKIGEVGKYFDIPQYK

Gene
atl
Protein
Bifunctional autolysin
Organism
Staphylococcus aureus (strain Mu50 / ATCC 700699)
Length
1248 amino acids
Function
Endohydrolysis of the di-N-acetylchitobiosyl unit in high-mannose glycopeptides and glycoproteins containing the -[(Man)5(GlcNAc)2]-Asn structure. One N-acetyl-D-glucosamine residue remains attached to the protein; the rest of the oligosaccharide is released intact. Cleaves the peptidoglycan connecting the daughter cells at the end of the cell division cycle, resulting in the separation of the two newly divided cells. Acts as an autolysin in penicillin-induced lysis (By similarity).
Similarity
In the C-terminal section; belongs to the glycosyl hydrolase 73 family.
Mass
136.751 kDa
Sequence
MAKKFNYKLPSMVALTLVGSAVTAHQVQAAETTQDQTTNKNVLDSNKVKATTEQAKAEVKNPTQNISGTQVYQDPAIVQPKTANNKTGNAQVSQKVDTAQVNGDTRANQSATTNNTQPVAKSTSTTAPKTNTNVTNAGYSLVDDEDDNSEHQINPELIKSAAKPAALETQYKAAAPKAKTEATPKVTTFSASAQPRSVAATPKTSLPKYKPQVNSSINDYIRKNNLKAPKIEEDYTSYFPKYAYRNGVGRPEGIVVHDTANDRSTINGEISYMKNNYQNAFVHAFVDGDRIIETAPTDYLSWGVGAVGNPRFINVEIVHTHDYASFARSMNNYADYAATQLQYYGLKPDSAEYDGNGTVWTHYAVSKYLGGTDHADPHGYLRSHNYSYDQLYDLINEKYLIKMGKVAPWGTQFTTTPTTPSKPTTPSKPSTGKLTVAANNGVAQIKPTNSGLYTTVYDKTGKATNEVQKTFAVSKTATLGNQKFYLVQDYNSGNKFGWVKEGDVVYNTAKSPVNVNQSYSIKSGTKLYTVPWGTSKQVAGSVSGSGNQTFKASKQQQIDKSIYLYGSVNGKSGWVSKAYLVDTAKPTPTPIPKPSTPTTNNKLTVSSLNGVAQINAKNNGLFTTVYDKTGKPTKEVQKTFAVTKEASLGGNKFYLVKDYNSPTLIGWVKQGDVIYNNAKSPVNVMQTYTVKPGTKLYSVPWGTYKQEAGAVSGTGNQTFKATKQQQIDKSIYLFGTVNGKSGWVSKAYLAVPAAPKKAVAQPKTAVKAYTVTKPQTTQTVSKIAQVKPNNTGIRASVYEKTAKNGAKYADRTFYVTKERAHGNETYVLLNNTSHNIPLGWFNVKDLNVQNLGKEVKTTQKYTVNKSNNGLSMVPWGTKNQVILTGNNIAQGTFNATKQVSVGKDVYLYGTINNRTGWVNAKDLTAPTAVKPTTSAAKDYNYTYVIKNGNGYYYVTPNSDTAKYSLKAFNEQPFAVVKEQVINGQTWYYGKLSNGKLAWIKSTDLAKELIKYNQTGMTLNQVAQIQAGLQYKPQVQRVPGKWTDANFNDVKHAMDTKRLAQDPALKYQFLRLDQPQNISIDKINQFLKGKGVLENQGAAFNKAAQMYGINEVYLISHALLETGNGTSQLAKGADVVNNKVVTNSNTKYHNVFGIAAYDNDPLREGIKYAKQAGWDTVSKAIVGGAKFIGNSYVKAGQNTLYKMRWNPAHPGTHQYATDVDWANINAKIIKGYYDKIGEVGKYFDIPQYK

Gene
atl
Protein
Bifunctional autolysin
Organism
Staphylococcus aureus (strain N315)
Length
1248 amino acids
Function
Endohydrolysis of the di-N-acetylchitobiosyl unit in high-mannose glycopeptides and glycoproteins containing the -[(Man)5(GlcNAc)2]-Asn structure. One N-acetyl-D-glucosamine residue remains attached to the protein; the rest of the oligosaccharide is released intact. Cleaves the peptidoglycan connecting the daughter cells at the end of the cell division cycle, resulting in the separation of the two newly divided cells. Acts as an autolysin in penicillin-induced lysis (By similarity).
Similarity
In the C-terminal section; belongs to the glycosyl hydrolase 73 family.
Mass
136.751 kDa
Sequence
MAKKFNYKLPSMVALTLVGSAVTAHQVQAAETTQDQTTNKNVLDSNKVKATTEQAKAEVKNPTQNISGTQVYQDPAIVQPKTANNKTGNAQVSQKVDTAQVNGDTRANQSATTNNTQPVAKSTSTTAPKTNTNVTNAGYSLVDDEDDNSEHQINPELIKSAAKPAALETQYKAAAPKAKTEATPKVTTFSASAQPRSVAATPKTSLPKYKPQVNSSINDYIRKNNLKAPKIEEDYTSYFPKYAYRNGVGRPEGIVVHDTANDRSTINGEISYMKNNYQNAFVHAFVDGDRIIETAPTDYLSWGVGAVGNPRFINVEIVHTHDYASFARSMNNYADYAATQLQYYGLKPDSAEYDGNGTVWTHYAVSKYLGGTDHADPHGYLRSHNYSYDQLYDLINEKYLIKMGKVAPWGTQFTTTPTTPSKPTTPSKPSTGKLTVAANNGVAQIKPTNSGLYTTVYDKTGKATNEVQKTFAVSKTATLGNQKFYLVQDYNSGNKFGWVKEGDVVYNTAKSPVNVNQSYSIKSGTKLYTVPWGTSKQVAGSVSGSGNQTFKASKQQQIDKSIYLYGSVNGKSGWVSKAYLVDTAKPTPTPIPKPSTPTTNNKLTVSSLNGVAQINAKNNGLFTTVYDKTGKPTKEVQKTFAVTKEASLGGNKFYLVKDYNSPTLIGWVKQGDVIYNNAKSPVNVMQTYTVKPGTKLYSVPWGTYKQEAGAVSGTGNQTFKATKQQQIDKSIYLFGTVNGKSGWVSKAYLAVPAAPKKAVAQPKTAVKAYTVTKPQTTQTVSKIAQVKPNNTGIRASVYEKTAKNGAKYADRTFYVTKERAHGNETYVLLNNTSHNIPLGWFNVKDLNVQNLGKEVKTTQKYTVNKSNNGLSMVPWGTKNQVILTGNNIAQGTFNATKQVSVGKDVYLYGTINNRTGWVNAKDLTAPTAVKPTTSAAKDYNYTYVIKNGNGYYYVTPNSDTAKYSLKAFNEQPFAVVKEQVINGQTWYYGKLSNGKLAWIKSTDLAKELIKYNQTGMTLNQVAQIQAGLQYKPQVQRVPGKWTDANFNDVKHAMDTKRLAQDPALKYQFLRLDQPQNISIDKINQFLKGKGVLENQGAAFNKAAQMYGINEVYLISHALLETGNGTSQLAKGADVVNNKVVTNSNTKYHNVFGIAAYDNDPLREGIKYAKQAGWDTVSKAIVGGAKFIGNSYVKAGQNTLYKMRWNPAHPGTHQYATDVDWANINAKIIKGYYDKIGEVGKYFDIPQYK

Gene
atl
Protein
Atlastin
Organism
Drosophila melanogaster
Length
541 amino acids
Function
GTPase tethering membranes through formation of trans-homooligomers and mediating homotypic fusion of endoplasmic reticulum membranes. Functions in endoplasmic reticulum tubular network biogenesis. May also regulate microtubule polymerization and Golgi biogenesis. Required for dopaminergic neurons survival and the growth of muscles and synapses at neuromuscular junctions.
Similarity
Belongs to the TRAFAC class dynamin-like GTPase superfamily. GB1/RHD3-type GTPase family. GB1 subfamily.
Mass
60.912 kDa
Sequence
MGGSAVQVINASEEHTFVLNEDALSEVLMRDEVKDRFVCVVSVAGAFRKGKSFLLDFFLRYMYSKYVHHDATDWLGGESDPLEGFSWRGGSERDTTGILMWSDIFLHDYPNGDKIAIILLDTQGAFDSQSTVRDCATVFALSTMLSSVQIYNLSQNIQEDDLQHLQLFTEYGRLALADTGKKPFQRLQFLVRDWSFPYEAEYGALGGDKILKRRLEVSDKQHPELQSLRRHISSCFTEVACFLMPHPGLNVATNPKFDGRLQDITPEFKSSLRSLVPMLLAPDNLVYKEISGQRVRARDLIQYFQSYMNIYKGNELPEPKSMLVATAEANHLTAVAAAKELYGQLMEEVCGGTRPYLSTAHLQTEHLRVKDKALFQFAAKRKMGGEEFTEKFRKQLEDDLEEVFTNYQAHNESKNIFKAARTPAVYFACAVIMYILSGIFGLVGLYTFANFCNLVMGVALLTLALWAYIRYSGELSDFGGKLDDFATLLWEKFMRPIYHGCMEKGIHHVATHATEMAVGGGAASYRSQTSVNASNGKVKRS

Gene
atl
Protein
DNA base-flipping protein
Organism
Escherichia coli (strain K12)
Length
129 amino acids
Function
Involved in DNA damage recognition. Binds DNA containing O(6)-methylguanine and larger O(6)-alkylguanine adducts, and to double-stranded DNA that contains an AP (apurinic/apyrimidinic) site (PubMed:16027108, PubMed:18084297, PubMed:19269902, PubMed:20921378). Binds to the damaged base and flips the base out of the DNA duplex into an extrahelical conformation, which allows processing by repair proteins (PubMed:18084297). Works in partnership with the nucleotide excision repair (NER) pathway to enhance the repair of the O(6)-alkylguanine adducts larger than the methyl adduct (PubMed:19269902, PubMed:20921378). Also prevents methyl-directed mismatch repair (MMR)-mediated attack of the O(6)-alkylguanine:T mispairs for the larger alkyl groups (PubMed:20921378).
Similarity
Belongs to the MGMT family. ATL subfamily.
Mass
14.45 kDa
Sequence
MLVSCAMRLHSGVFPDYAEKLPQEEKMEKEDSFPQRVWQIVAAIPEGYVTTYGDVAKLAGSPRAARQVGGVLKRLPEGSTLPWHRVVNRHGTISLTGPDLQRQRQALLAEGVMVSGSGQIDLQRYRWNY

Gene
atl
Protein
DNA base-flipping protein
Organism
Shigella flexneri
Length
129 amino acids
Function
Involved in DNA damage recognition. Binds DNA containing O(6)-methylguanine and larger O(6)-alkylguanine adducts. Binds to the damaged base and flips the base out of the DNA duplex into an extrahelical conformation, which allows processing by repair proteins.
Similarity
Belongs to the MGMT family. ATL subfamily.
Mass
14.45 kDa
Sequence
MLVSCAMRLHSGVFPDYAEKLPQEEKMEKEDSFPQRVWQIVAAIPEGYVTTYGDVAKLAGSPRAARQVGGVLKRLPEGSTLPWHRVVNRHGTISLTGPDLQRQRQALLAEGVMVSGSGQIDLQRYRWNY