About Products Protein Database Contact

arg5

Gene
arg5
Protein
Carbamoyl-phosphate synthase arginine-specific small chain
Organism
Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843)
Length
415 amino acids
Similarity
Belongs to the CarA family.
Mass
45.662 kDa
Sequence
MLRFLKPFPLRFGKRFYSKVPPVTNHERILPKQPSFPTAPAQNEIATLTIRNGPIFHGTSFGANRNVSGEAVFTTSPVGYVESLTDPSYKQQILIFTQPLIGNYGVPDCKKRDENGLLRHFESPHIQCAGVVVNDYATKYSHWTAVESLGEWCAREGVAAITGVDTRAIVTFLREQGSSLAKISIGEEYDANDDEAFINPEEVNLVSQVSTREPFFVSGGDGMLNIAVIDCGVKENILRSLVSRGASVTVFPFDYPIQNVASNYDGIFLTNGPGDPTHLTKTVNNLRELMNTYNGPIMGICMGHQLLALSTGAKTIKLKYGNRGHNIPALDIASGNCHITSQNHGYAVDASTLPAEWKATWTNLNDQSNEGIAHVSRPISSVQFHPEARGGPMDTFYLFDNYIKEAIKYQKSRTA