About Products Protein Database Contact

arbB

Gene
arbB
Protein
6-phospho-beta-glucosidase
Organism
Dickeya chrysanthemi
Length
465 amino acids
Similarity
Belongs to the glycosyl hydrolase 1 family.
Mass
52.983 kDa
Sequence
MSNPFPAHFLWGGAIAANQVEGAYLTDGKGLSTSDLQPQGIFGEIVTRQPGDSGIKDVAIDFYHRYPQDIALFAEMGFTCLRISIAWTRIFPQGDEAEPNEAGLAFYDRLFDELAKYGIQPLVTLSHYEMPYGLVEKHGGWGNRLTIDCFERYARTVFARYRHKVKRWLTFNEINMSLHAPFTGVGLPPDSDKAAIYQAIHHQLVASARAVKACHDMIPDAQIGNMLLGAMLYPLTSKPEDVMESLHQNREWLFFGDVQVRGAYPGYMHRYFREQGITLNITAQDKQDLKATVDFISFSYYMTGCVTTDEAQLEKTRGNILNMVPNPYLESSEWGWQIDPLGLRYLLNFLYDRYQKPLFIVENGLGAKDKIEENGDIYDDYRIRYLNDHLVQVGEAIDDGVEVLGYTCWGPIDLVSASKAEMSKRYGFIYVDRDDAGHGSLERRRKKSFYWYQSVIASHGKTLTR