About Products Protein Database Contact

aq_1022

Gene
aq_1022
Protein
Uncharacterized protein aq_1022
Organism
Aquifex aeolicus (strain VF5)
Length
344 amino acids
Mass
39.631 kDa
Sequence
MLILLDTGIHEVAFFTKYENYTLCTVGRRENSKEEALLGYNLRFFTFGNSSYSYTVETVKRKCLAGVVTKGNINLVLYTGNGIQNVYEFSSNGELMLWQLLKTEKGYFLVGGVKRNNWDAFVAFLDRNFKVKWKKRLDFLEEYFYSVAEKGNKVYAVGRIKRGKNWDALVCIFSDNGKLLESYSIGSEGKDYFRFVKNLGGEVIAVGRSEDKFGDSDFLIYDFKNYYLYDSGEYDYARAVNSYGNSYVIAGETRFKGNNDGIFILLSKNFRPVRAFKIGWENTDAVRFMDNLFFTGYTYSLSFSADLILGVFSEDFEKVDVKKVNRVLKKEKVHLRDFLSSSCV