About Products Protein Database Contact

aI8

Gene
aI8
Protein
Probable intron-encoded endonuclease aI8
Organism
Ustilago maydis (strain 521 / FGSC 9021)
Length
645 amino acids
Function
Mitochondrial DNA endonuclease involved in intron homing.
Similarity
In the N-terminal section; belongs to the heme-copper respiratory oxidase family.
Mass
71.743 kDa
Sequence
MVRWLYSTNAKDIGTLYLIFAVFAAMIGTAFSVLIRMELAAPGVQYLNGDHQLYNVIITAHAFVMIFFMVMPAMVGGFGNYLVPVMIGAPDMAFPRLNNISFWLLPPSLILLLASAFVEQGAGTGWTVYPPLSGLQSHSGGSVDLAIFSLHLSGISSMLGAMNFITTVLNMRNPGMTLHKLPLFVWAIFVTAILLLLSLPVLAGAITMLLTDRNFNTSFYDPAGGGDPILYQHLFWFFGHPEVYILIIPGFGMVSHIVSAFSGKPVFGYLGMVYAMFSIGILGFLVWSHHMYAVGLDVDTRAYFTAATMIIAVPTGIKIFSWLATLYGGSLRITTPMLFALGFIALFTIGGLTGVILANASLDVALHDLKYKTTTYRNSYYTTGPLYYKPSTLSRQQLDAFVVGLIDGDGSLQVNHWRYKILQFRLVVKLADKPINYEMLCIIASIYGGNVRRVQKEGGYVIWTVNDKKTFTRTILPLFSKCAPLTSRMHLQLQFFLVFFNDPNVDLYFKLRDSKYIDREKVSPLFNKAPSYFSDWLGGFIESEGSFVNRSSGGSSFSIAQNHDYYLIEAIRDFYGVSHLTISNKFGKVSGYPLYEVSIASLAGVTHVIYHCVPLLQGYKYHQLVEFINKSKSLKAVTKEFLNLL