About Products Protein Database Contact

YIM1-2

Gene
YIM1-2
Protein
Protein YIM1-2
Organism
Lachancea thermotolerans (strain ATCC 56472 / CBS 6340 / NRRL Y-8284)
Length
361 amino acids
Similarity
Belongs to the YIM1 family.
Mass
40.093 kDa
Sequence
MSQKVANRSIVFYNSQSPPSVITEELDLGNCFSPSELVVKIHAAALNPVDFLLQGFAYSWLVGKGPKGFSRDYSGEVVKVGANVKDFKVGDKVSGLFQHLYGKQGTLCDYLILDPSKQPAISKISPVGHPEYDDYVINASWALVFGTAYQALHNYGQNLGPDSKVLVIGASTSVSNALIQIAKNRMKIGTVVGICSKKSFEYNKKLGYDYLAAYDDGSTVENVKQIMKNNMGNEKFDLIFDSVGNSEFFECINDVLKDKCQNSHYVSVTGDKKLNYSNPRIRDSLPGWESIRRIGPFRKYNYKLLLLKPEATFAKIGSEMIAQKQFVPAVDSVYAFEDYSKAFERLKSNKAKGKVVIQISQ