About Products Protein Database Contact

YIM1-1

Gene
YIM1-1
Protein
Protein YIM1-1
Organism
Lachancea thermotolerans (strain ATCC 56472 / CBS 6340 / NRRL Y-8284)
Length
360 amino acids
Similarity
Belongs to the YIM1 family.
Mass
39.962 kDa
Sequence
MSESVANRAVVFYNNKSLPIISSEELNLDSCYSSSEVVIRVHAAALNPVDFLLQSFAYSWLVGRGPKTFSRDYSGEVVRAGANVKDFKVGDKVSGLFQHLYGKQGTLCDYLILDPVKQPAISKLAAAGHAEYDDYVVNAAWPLVFGTAYQGLTNFGQKLGPDSKILVIGASTSVSNAFVQIAKNHLKVGTVVGICSKKSFDYNKKLGYDYLAAYDDGSVVDSVKDIIGKNLNNEKFDLIFDSVGNSDFFGCINDVLKDKGQNSQFVSLTGDKKMNYSSPRIWDSLPGLESLKRYGPFRKYNYNLFMLRSDSAFMKLGYEMISEKQYMPAIDSVYSFDDYAKAFERVKSNRSKGKVVIKIH