About Products Protein Database Contact

YGL185C

Gene
YGL185C
Protein
Putative 2-hydroxyacid dehydrogenase YGL185C
Organism
Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c)
Length
379 amino acids
Similarity
Belongs to the D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase family.
Mass
42.984 kDa
Sequence
MCDSPATTGKPTILFIADPCETSATLNSKAFKEKFRILRYQLDTKEAFLNFLERHEQDKICAIYAGFPAFKKIGGMTRSIIEHKSFPRKNLKCIVLCSRGYDGWDLDTLRKHEIRLYNYQDDENEKLIDDLKLHQVGNDVADCALWHILEGFRKFSYYQKLSRETGNTLTARAKAAEKSGFAFGHELGNMFAESPRGKKCLILGLGSIGKQVAYKLQYGLGMEIHYCKRSEDCTMSQNESWKFHLLDETIYAKLYQFHAIVVTLPGTPQTEHLINRKFLEHCNPGLILVNLGRGKILDLRAVSDALVTGRINHLGLDVFNKEPEIDEKIRSSDRLTSITPHLGSATKDVFEQSCELALTRILRVVSGEAASDEHFSRVV