About Products Protein Database Contact

YGL118C

Gene
YGL118C
Protein
Uncharacterized protein YGL118C
Organism
Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c)
Length
145 amino acids
Mass
16.921 kDa
Sequence
MPPEPVWHISAVTEKFPTHGAILYISLTFSFYKKMLRVLWHILLVYGKHAGKRKYRKVMTETNDSLYMKRNNCSGEYATLALSTRSCSFNMQQNDWVTMEGLFPFVMVLCHLETKPMKIGIQLILQVPFMGLGIHKENKEFYLIL