About Products Protein Database Contact

VN1R4

Gene
VN1R4
Protein
Vomeronasal type-1 receptor 4
Organism
Homo sapiens
Length
301 amino acids
Function
Putative pheromone receptor.
Similarity
Belongs to the G-protein coupled receptor 1 family.
Mass
33.557 kDa
Sequence
MASRYVAVGMILSQTVVGVLGSFSVLLHYLSFYCTGCRLRSTDLIVKHLIVANFLALRCKGVPQTMAAFGVRYFLNALGCKLVFYLHRVGRGVSIGTTCLLSVFQVITVSSRKSRWAKLKEKAPKHVGFSVLLCWIVCMLVNIIFPMYVTGKWNYTNITVNEDLGYCSGGGNNKIAQTLRAMLLSFPDVLCLGLMLWVSSSMVCILHRHKQRVQHIDRSDLSPRASPENRATQSILILVSTFVSSYTLSCLFQVCMALLDNPNSLLVNTSALMSVCFPTLSPFVLMSCDPSVYRFCFAWKR

Gene
VN1R4
Protein
Vomeronasal type-1 receptor 4
Organism
Pongo pygmaeus
Length
301 amino acids
Function
Putative pheromone receptor.
Similarity
Belongs to the G-protein coupled receptor 1 family.
Mass
33.511 kDa
Sequence
MASRYVAVGMMLSQTVVGVLGSFSLLLHYLSLHYIGCRLRSADLIVKHLIAASFLTLLCKGVPQTMAAFRVRYFLNAIGCKLVFYLHRVGRGVSTGTTCLLSVFQVITVSSRKSRWAKLKEKAPKHVGFSVLLCWILCMLVNIIFPIYVTGKRNHTNITVNKDLGDCCGRGNNKIAQTLRAMLLSFPDVLCLGFMLWASSSMVCILHRHKQRVQHIHRSNLSPRASPENRATQSILIPVSTFVSSYTLSCLLQVCMALLDNPNSLLVNTSALMSACFPTLSPFVLMSCDPSVYRLCFAWKR