About Products Protein Database Contact

TMN6

Gene
TMN6
Protein
Transmembrane 9 superfamily member 6
Organism
Arabidopsis thaliana
Length
637 amino acids
Similarity
Belongs to the nonaspanin (TM9SF) (TC 9.A.2) family.
Mass
73.623 kDa
Sequence
MAIRIRISGTLLLSFLFFSTLHAFYLPGVAPRDFQKGDPLYVKVNKLSSTKTQLPYDFYYLNYCKPPKILNTGENLGEVLRGDRIENSVYTFEMLEDQPCRVGCRVRVDAESAKNFREKIDYEYRANMILDNLPVAVLRQRKDGIQSTTYEHGYRVGFKGSYEGSKEKKYFIHNHLSFRVMYHRDQESESSRIVGFEVTPNSVLHEYKEWDENNPQLTTCNKDTKNLIQSNTVPQEVEEGKEIVFTYDVAFKESVIKWASRWDTYLLMNDDQIHWFSIINSLMIVLFLSGMVAMIMMRTLYKDISNYNQLETQDEAQEETGWKLVHGDVFRTPMNSGLLCVYVGTGVQIFGMTLVTMIFALLGFLSPSNRGGLTTAMVLLWVFMGIFAGYSSSRLHKMFKGNEWKRITLKTAFMFPGILFAIFFVLNTLIWGERSSGAIPFSTMFALVCLWFGISVPLVFIGSYLGHKKPAIEDPVKTNKIPRQVPEQPWYMKPGFSILIGGILPFGAVFIELFFILTSIWLNQFYYIFGFLFIVFLILIVTCAEITIVLCYFQLCSEDYNWCWRAYLTSGSSSLYLFLYSVFYFFTKLEISKLVSGVLYFGYMIIISYSFFVLTGSIGFYACLWFVRKIYSSVKID