About Products Protein Database Contact

TMN5

Gene
TMN5
Protein
Transmembrane 9 superfamily member 5
Organism
Arabidopsis thaliana
Length
589 amino acids
Similarity
Belongs to the nonaspanin (TM9SF) (TC 9.A.2) family.
Mass
67.678 kDa
Sequence
MAQFLLTVLQVLLALTFWIGIGSGSSNHYNAGDHVPLFVNKVGPLHNPSETYQYYDLPFCRRGPVIEKQETLGEVLNGDRLMSSLYKLKFREDKTHFVLCRKRLTSSDIARFRDIIAQDYYFQMYYDDLPLWGFVGKVEGDYFGQGEKHTKYYIFSHLKFNVLYNADKVIEINSFSDPSYMVDISENTEIDVQFTYSVSWNLTSERSETRMNKYSRASFHPISQKIHFFSFLNSITVVVLLIGLISFLFMRHLKNELRSYSIGDEEERKEAGWKLVHSDVFRCPRNISWLCAILGTGTQLLILIIALFALAFTGFLYPYNRGMLLTSLVIMYTLTSIVAGYTSTSFHSQFEGNKQKRSVRLAGILYPVPFFIILSVLNTVAITYGATAALPFGTIVIIILIFTLLNIPFLMLGGVLGNRFGLLEFQPPSAVKRNPREIPPQNWYRRKLYQVFLGGFVPFSAVVLEWHQLYASLWGFKIYTSPGIMLFTFIVLIFLSSSVGIILTYIQLSGEDHEWWWRSILCGGFTAVFMYGYGVLFYLRSDMTGFLQLSFYLGYTALLCYALFLVLGTISFLASLMFIRHIYRSVKLE