About Products Protein Database Contact

TMN12

Gene
TMN12
Protein
Transmembrane 9 superfamily member 12
Organism
Arabidopsis thaliana
Length
652 amino acids
Similarity
Belongs to the nonaspanin (TM9SF) (TC 9.A.2) family.
Mass
74.14 kDa
Sequence
MFGVYRVFVLLVFVSQLCNGFYLPGSYMHTYSDGDSIFAKVNSLTSIETELPFSYYSLPYCQPLEGIKKSAENLGELLMGDQIDNSAYRFRMRTNESLYLCTTSPLNEHEVKLLKQRTRELYQVNMILDNLPALRFAKQNGVTIQWTGYPVGYSPPNSNDDYIINHLKFKVLVHEYEGNVMEVIGTGEEGMGVISEADKKKALGYEIVGFEVVPCSVKYDAEKMTKLHMYDPVPSVNCPLELDKAQIIKEHERITFTYEVEFVKSETRWPSRWDAYLKMEGARVHWFSILNSLMVIFFLAGIVFVIFLRTVRRDLTKYEELDKEAQAQMNEELSGWKLVVGDVFREPEMSKLLCIMVGDGVRITGMAVVTIVFAALGFMSPASRGMLLTGMIILYLFLGIVAGYAGVRLWRTVKGTSEGWRSLSWSIACFFPGIAFVILTVLNFLLWSSNSTGAIPISLYFELLALWFCISVPLTLFGGFLGTRAEAIQFPVRTNQIPREIPERKYPSWLLVLGAGTLPFGTLFIELFFIFSSIWLGRFYYVFGFLLIVLLLLVVVCAEVSVVLTYMHLCVEDWRWWWKAFYASGSVALYVFAYSINYLVFDLQSLSGPVSAMLYIGYSLLMAIAIMLATGTIGFLTSFYFVHYLFSSVKID