About Products Protein Database Contact

TMN11

Gene
TMN11
Protein
Transmembrane 9 superfamily member 11
Organism
Arabidopsis thaliana
Length
658 amino acids
Similarity
Belongs to the nonaspanin (TM9SF) (TC 9.A.2) family.
Mass
74.579 kDa
Sequence
MRSMDRFGIWVLAILLVIQSSFGFYLPGSYPHKYEVGDYLNVKVNSLTSIETEMPFSYYSLPFCKPSEGIKDSAENLGELLMGDRIENSPYRFRMFKNESEIFLCQTDKLSADSLKLLKKRIDEMYQVNPMLDNLPAIRYTKRDGYVLRWTGYPVGIKVQDVYYVFNHLKFKVLVHKYEEAANVARVMGTGDAAEVIPTIGKKDSDVPGYMVVGFEVVPCSFAHNGESTKKLKMYERYTTPIKCDSTRVSMSVKEGQSIVFSYEVSFEESDIKWPSRWDAYLKMEGSKVHWFSILNSLMVITFLAGIVLVIFLRTVRRDLTRYEELDKEAQAQMNEELSGWKLVVGDVFRAPSNASLLCVMVGDGVQILGMAVVTILFAALGFMSPASRGTLITGMLFFYMILGIAAGYVSVRLWRTIGCGEHRGWMSVAWKAACFFPGIAFLILTTLNFLLWGSHSTGAIPFSLFVILLLLWFCISVPLTLIGGYFGAKAPHIEFPVRTNQIPREIPAQKYPSWLLVLGAGTLPFGTLFIELFFIMSSIWMGRVYYVFGFLFVVLILLVVVCAEVSLVLTYMHLCVEDYKWWWKSFFASGSVAIYIFIYSINYLVFDLKSLSGPVSATLYLGYSLFMVLAIMLATGTVGFLSSFWFVHYLFSSVKLD