About Products Protein Database Contact

TMEM68

Gene
TMEM68
Protein
Transmembrane protein 68
Organism
Bos taurus
Length
334 amino acids
Mass
38.555 kDa
Sequence
MTNKNQSFGVGQDSMSSMTCLIHVLEAWFGVEHLEDYWNFANYLLWVFTPLLLLILPYFTIFLLYLTIIFLHIYKRKNVLKEAYSHNLWDGARKTVATLWDGHAAVWHGYEVHGMEKIPEEGPALIIFYHGAIPIDFYYFMAKIFIHKGRTCRVVADHFVFKIPGFSLLLDVFCAIHGPREKCVEILQSGHLLAISPGGVREALMSDETYNIVWGNRKGFAQVAIDAKVPIIPMFTQNIREGFRSLGGTRLFRWLYEKFRYPFAPMYGGFPVKLRTYLGDPIPYDPKITAEELAEKTKDAVQALIDKHQRIPGNIMSALLERFRNKQKINQKTL

Gene
TMEM68
Protein
Transmembrane protein 68
Organism
Gallus gallus
Length
332 amino acids
Mass
37.968 kDa
Sequence
MIGSNESSTEGPIPTSYLSFLAYLLGEWTGVEHTEDYLSYGAYLSWVLFPLAIVFILPVAIFFFCFNTSLLLLHIYKRRKNGFNEGHSGDVWYGAKEMLVNLWDGHGRVWHGYELHGDENIPEVPALIVFYHGASPVDYLYFMARLLIRRKRYCHVVADHFVFRLPGLKMFIEVLGVMHGPKEVCVSALKKGYLLAISPGGVREALFSDETYAIMWGNRKGFAQVAIDAKVPIIPMFTQNVREGIRTLGGIKIFRKLYERIRLPIVPMYGWFPVKFRTFIGEPIPYDPNITAEELTAKTKAALQALITKHQKIPGNILRALMERFQTRQKED

Gene
Tmem68
Protein
Transmembrane protein 68
Organism
Mus musculus
Length
329 amino acids
Mass
37.81 kDa
Sequence
MIDNNQTCAAGQDSVPYVTCMIYVLEEWLGVEQLEDYLNFANHLLWVFTPLILLILPYFTIFLLYLTIIFLHIYKRKNVLKEAYSHNLWDGARKTVATLWDGHAAVWHGYEVHGMEKIPEGAALIIFYHGAIPIDFYYFMAKIFIQKGRTCRVVADHFVFKIPGFSLLLDVFCALHGPREKCVEILRSGHLLAISPGGVREALLSDETYNIIWGNRKGFAQVAIDAKVPIIPMFTQNIREGFRSLGGTRLFKWLYEKFRYPFAPMYGGFPVKLRTFLGDPIPYDPKVTAEELAEKTKNAVQALIDKHQRIPGNIRSALLDRFHKEQKAH

Gene
TMEM68
Protein
Transmembrane protein 68
Organism
Homo sapiens
Length
324 amino acids
Mass
37.425 kDa
Sequence
MIDKNQTCGVGQDSVPYMICLIHILEEWFGVEQLEDYLNFANYLLWVFTPLILLILPYFTIFLLYLTIIFLHIYKRKNVLKEAYSHNLWDGARKTVATLWDGHAAVWHGYEVHGMEKIPEDGPALIIFYHGAIPIDFYYFMAKIFIHKGRTCRVVADHFVFKIPGFSLLLDVFCALHGPREKCVEILRSGHLLAISPGGVREALISDETYNIVWGHRRGFAQVAIDAKVPIIPMFTQNIREGFRSLGGTRLFRWLYEKFRYPFAPMYGGFPVKLRTYLGDPIPYDPQITAEELAEKTKNAVQALIDKHQRIPGNIMSALLERFH