About Products Protein Database Contact

TMEM56

Gene
Tmem56
Protein
Transmembrane protein 56
Organism
Mus musculus
Length
276 amino acids
Similarity
Belongs to the TMEM56 family.
Mass
31.236 kDa
Sequence
MEASTKAAVGSGAMEASTKAVICTVCSSFVVFQILFHFVSYWFSARVSSGYNSLSIDKKIEWNSRVVSTCHSLLVGIFGLYLFFFDEATITDPLWGDPTYVNINIATASGYLISDLLIILFNWKVIGDKFFIIHHCAGLTAYYFVLTTGALAYIANFRLLAELSSPFVNQRWFFEALKYPKFSKANVINGILMTVVFFIVRIISIPPMYFFLYSVYGTEPYIRFGFVIQSVWIVTCVILDVMNIMWMIKITKGCIKVISLIRQEKAKDSLQNGKLD

Gene
TMEM56
Protein
Transmembrane protein 56
Organism
Homo sapiens
Length
263 amino acids
Similarity
Belongs to the TMEM56 family.
Mass
30.041 kDa
Sequence
MEINTKLLISVTCISFFTFQLLFYFVSYWFSAKVSPGFNSLSFKKKIEWNSRVVSTCHSLVVGIFGLYIFLFDEATKADPLWGGPSLANVNIAIASGYLISDLSIIILYWKVIGDKFFIMHHCASLYAYYLVLKNGVLAYIGNFRLLAELSSPFVNQRWFFEALKYPKFSKAIVINGILMTVVFFIVRIASMLPHYGFMYSVYGTEPYIRLGVLIQLSWVISCVVLDVMNVMWMIKISKGCIKVISHIRQEKAKNSLQNGKLD

Gene
tmem56
Protein
Transmembrane protein 56
Organism
Xenopus tropicalis
Length
259 amino acids
Similarity
Belongs to the TMEM56 family.
Mass
29.644 kDa
Sequence
MDDSVFISYCVVTGSFLGFQLLFSIISPRTFTKYSSTYRQLSFGKQCEWDSRCVSTTHALVVGSGCLYILAYDEAVNADPIWGDPFWVKMNVAITCGYLVHDLLLLARFWKVMRDPYMVCHHLAVFYSYGYVLNRGVLPYFANFRLISELSTPFVNQRWFFDVIGKPRSSWPVLLNGLAMALVFFIVRIAVIPSYYSQVFATFGTEGYIRLGIGPQVAWIVSCVVLDILNVFWMYKIARGFYKVVKAKPDGKPRRNHAD