About Products Protein Database Contact

TMEM53

Gene
TMEM53
Protein
Transmembrane protein 53
Organism
Bos taurus
Length
294 amino acids
Similarity
Belongs to the TMEM53 family.
Mass
33.161 kDa
Sequence
MASAQLDYTIEIPDQPCRSQENSPDQGGKEAGTRLPLVILLGWGGCSDKNLAKYSAIYHKRGCIVIRYTAPWHMVFFSETLGIPSLRVLAQKLLELLFDYEVEKEPLLFHVFSNAGVMLYRYVLELLQTHQRFCHLRVVGTIFDSGPGDSNLLGALRALAVVLEHRPAALRLLLLVAFTLVAFLFHVLLAPLTALFHTHFYDRLLDAASRWPELYLYSRADEVVLARDVERMVEARLAHQVLVRSVDFVSSAHVSHLRDYPTYYTTLCINFMHSCVHCSGPCPPHLTSAPEINA

Gene
tmem53
Protein
Transmembrane protein 53
Organism
Danio rerio
Length
281 amino acids
Similarity
Belongs to the TMEM53 family.
Mass
32.512 kDa
Sequence
MGDDDLDYNIVFSEALISEKHWRGSKEPVVILLGWAGSRDKHLAKYSSIYNEQGCTTLRYTAPLKTVFISESLGYKELRSTAHKLLELLYDYEVENNPIFFHVFSNGGFMLYRYMVELLHSHKQFSTLCVVGTVVDSAPGSQNVVGALRALKTTLGPKVNVLLQYFLLALFAVAVFLLRIVLYPLTKYFHRNHYDAMMEHPAPWPQMYLYSRADRVIRYRDVEKMVKGLQEKGLMVESFDFITPAHVSLFRDCPEDYSNRCRTFLSHCMTTSEEILMKKHH

Gene
TMEM53
Protein
Transmembrane protein 53
Organism
Homo sapiens
Length
277 amino acids
Similarity
Belongs to the TMEM53 family.
Mass
31.63 kDa
Sequence
MASAELDYTIEIPDQPCWSQKNSPSPGGKEAETRQPVVILLGWGGCKDKNLAKYSAIYHKRGCIVIRYTAPWHMVFFSESLGIPSLRVLAQKLLELLFDYEIEKEPLLFHVFSNGGVMLYRYVLELLQTRRFCRLRVVGTIFDSAPGDSNLVGALRALAAILERRAAMLRLLLLVAFALVVVLFHVLLAPITALFHTHFYDRLQDAGSRWPELYLYSRADEVVLARDIERMVEARLARRVLARSVDFVSSAHVSHLRDYPTYYTSLCVDFMRNCVRC

Gene
Tmem53
Protein
Transmembrane protein 53
Organism
Mus musculus
Length
276 amino acids
Similarity
Belongs to the TMEM53 family.
Mass
31.589 kDa
Sequence
MASAELDYSIEIPDQPCWSQKNRQGGKEAGKQQPVVILLGWGGCRDKNLAKYSAIYHKRGCIVIRYTAPWHMVFFSESLGIPSLRVIAQKLLELLFDYEIEREPLLFHVFSNAGVMLYRYVLELLQTHQRFRHLHVVGTIFDSGPGDSNLIGALRALATILERRPAVLRLLLLAAFALVVILFHFLLAPFTALFHTHFYDRLQDSGSCWPELYLYSRADKVVSARDVERMVEARLAHQVMVRGVDFVSSAHVSHLRDYPTYYTSLCVDFMHNCVQC