About Products Protein Database Contact

TMEM39B

Gene
TMEM39B
Protein
Transmembrane protein 39B
Organism
Bos taurus
Length
492 amino acids
Similarity
Belongs to the TMEM39 family.
Mass
56.183 kDa
Sequence
MGGRRGPNRTSYCRNPLCEPGSSGGSGGGHTSSASVTSVRSRTRSSSGTGLSSPPLATQTVVPLQHCKIPELPVQASILFELQLFFCQLIALFVHYINIYKTVWWYPPSHPPSHTSLNFHLIDFNLLMVTTIVLGRRFIGSIVKEASQRGKVTLFRSILLFLTRFTVLTATGWSLCRSLIHLFRTYSFLNLLFLCYPFGMYIPFLQLNCDLRKTNLFSHVASMGPREAVSGLARSRDYLLTLRETWKQHTKQLYGPDAMPTHACCLSPSLIRSEVEFLKMDFNWRMKEVLVSAMLSAYYVAFVPVWFVKNTHYYDKRWSCELFLLVSISTSVILMQHLLPASYCDLLHKAAAHLGCWQKVDPALCSNVLQHPWTEECMWPQGVLVKHSKNVYKAVGHYNVAIPSDVSHFRFHFFFSKPLRILNILLLLEGAVIVYQLYSLMSSDKWHQTISLALILFSNYYAFFKLLRDRLVLGKAYSYSANSQRDLDHRFS

Gene
TMEM39B
Protein
Transmembrane protein 39B
Organism
Homo sapiens
Length
492 amino acids
Similarity
Belongs to the TMEM39 family.
Mass
56.274 kDa
Sequence
MGGRRGPNRTSYCRNPLCEPGSSGGSSGSHTSSASVTSVRSRTRSSSGTGLSSPPLATQTVVPLQHCKIPELPVQASILFELQLFFCQLIALFVHYINIYKTVWWYPPSHPPSHTSLNFHLIDFNLLMVTTIVLGRRFIGSIVKEASQRGKVSLFRSILLFLTRFTVLTATGWSLCRSLIHLFRTYSFLNLLFLCYPFGMYIPFLQLNCDLRKTSLFNHMASMGPREAVSGLAKSRDYLLTLRETWKQHTRQLYGPDAMPTHACCLSPSLIRSEVEFLKMDFNWRMKEVLVSSMLSAYYVAFVPVWFVKNTHYYDKRWSCELFLLVSISTSVILMQHLLPASYCDLLHKAAAHLGCWQKVDPALCSNVLQHPWTEECMWPQGVLVKHSKNVYKAVGHYNVAIPSDVSHFRFHFFFSKPLRILNILLLLEGAVIVYQLYSLMSSEKWHQTISLALILFSNYYAFFKLLRDRLVLGKAYSYSASPQRDLDHRFS

Gene
Tmem39b
Protein
Transmembrane protein 39B
Organism
Mus musculus
Length
492 amino acids
Similarity
Belongs to the TMEM39 family.
Mass
56.377 kDa
Sequence
MGGRRGPNRTSYYRNPLCEPGSSGASGGGHSSSASVSSVRSRSRTTSGTGLSSPPLAAQTVVPLQHCKIPELPVQASILFELQLFFCQLIALFVHYINIYKTVWWYPPSHPPSHTSLNFHLIDFNLLMVTAIVLGRRFIGSIVKEASQRGKVSLFRSILLFLTRFTVLTATGWSLCRSLIHLFRTYSFLNLLFLCYPFGMYIPFLQLNYDLRKTNLFTHMASMGPREAVSGLARSRDYFLTLRETWKQHTRQLYGPEAMPTHACCLSPSLIRNEVEFLKMDFNWRMKEVLVSSMLSAYYVAFVPVWFVKNTHYYDKRWSCELFLLVSISTSVILMQHLLPASYCDLLHKAAAHLGCWQKVDPALCSNVLQHPWTEECMWPQGVLVKHSKNVYKAVGHYNVAIPSDVSHFRFHFFFSNPLRILNILLLLEGAVIVYQLYSLMSSEKWHQTISLALILFSNYYAFFKLLRDRLVLGKAYSYSASPQRDLDHRFS

Gene
Tmem39b
Protein
Transmembrane protein 39B
Organism
Rattus norvegicus
Length
492 amino acids
Similarity
Belongs to the TMEM39 family.
Mass
56.375 kDa
Sequence
MGGRRGPNRTSYYRNPLCEPGSSGASGGGHSSSASVSSVRSRSRTTSGTGLSSPPLAAQTVVPLQHCKIPELPVQASILFELQLFFCQLIALFVHYINIYKTVWWYPPSHPPSHTSLNFHLIDFNLLMVTTIVLGRRFIGSIVKEASQRGKVSLFRSILLFLTRFTVLTATGWSLCRSLIHLFRTYSFLNLLFLCYPFGMYIPFLQLNYDLRKTNLFSHVASMGPREAVSGLARSRDYFLTLRETWKQHTRQLYGPEAMPTHACCLSPSLIRNEVEFLKMDFNWRMKEVLVSSMLSAYYVAFVPVWFVKNTHYYDKRWSCELFLLVSISTSVILMQHLLPASYCDLLHKAAAHLGCWQKVDPALCSNVLQHPWTEECMWPQGVLVKHSKNVYKALGHYNVAIPSDVSHFRFHFFFSNPLRILNILLLLEGAVIVYQLYSLMSSEKWHQTISLALILFSNYYAFFKLLRDRLVLGKAYSYSASPQRDLDHRFS

Gene
tmem39b
Protein
Transmembrane protein 39B
Organism
Danio rerio
Length
491 amino acids
Similarity
Belongs to the TMEM39 family.
Mass
55.776 kDa
Sequence
MAGGRRGANRTTYCRSPLSNDTGSVGNGNHSTSSPVTGVRSRTRNGSGTGMSSPPLATQTVVPLKHCKIPELSMDKNVLFELHLFACHLIALFVHYVNIYKTVWWYPPSHPPSHTSLNFHLIDYNMLVFTVIVLARRLIAAIVKEASQSGKLSFPHSVFLVTARFAVLTLAGWSLCRSLIYLFKTYSVLSLLFLCYPFGMYIPFFRLSCDFRRAGSMSPLSGIGSKDVGAAALGRGGRDYLSVLKETWKQHTSQLYSAQPMPTHACCLSPDLIRKEVEYLKMDFNWRMKEVLVSSMLSAYYVAFVPVWFVKSTQYVDKRWSCELFILVSVSTSVILMRHLLPPRYCDLLHKAAAHLGCWQKVDPSLCSNVLQHIWTEEYMWPQGVLVKHSKNVYKAMGHYNVAVPSDVSHYRFYFFFNKPLRILNILIILEGAMIFYQLYSLMCSEKWHQTISLALILFSNYYAFFKLLRDRIVLGKAYSYSASASNQKVS

Gene
tmem39b
Protein
Transmembrane protein 39B
Organism
Xenopus tropicalis
Length
483 amino acids
Similarity
Belongs to the TMEM39 family.
Mass
55.177 kDa
Sequence
MAGGRRGPNRTSYCRTPLCEPGSAGGAVHGGIPSVSGVRSRARSSSSTGLSSPPLATQTVVPLRHCKIPDLPADRHLLFELQLFFCHLIALFVHYINIYKTVWWYPPSHPPSHTSLNFHLIDFNVLTLTTIVLARRLIGAIVREASQGGKSSVPHSLLLVATRFAVLTGTGWSLCRSIILLFRTHSFFNLLFLCYPFGMYIPFLQLGWDFRRPGLSHMPNTRDLASMDRGSKDYLHVLQHILRHHMPSAEPLPTHACCLSPDLIRSEVHYLKLDFNWRVREVLLSSMLSAYYVAFVPVWFVKSTQYYDKRWSCELFLQVSLSTSVILTQHLLPARYCDLLHKAAAHLGCWQKVDPALCSNMLQHSWMEECMWPQGVLVKHNKNVYKAVGHYNVAIPSDVSHFRFHFFFSNPLRVLNILTTLEGVLIFYQLYSLLSSEKWHHTISLALILFSNYYAFFKLLRDRIVLGKAYFYTAVPDCERKLN

Gene
tmem39b
Protein
Transmembrane protein 39B
Organism
Xenopus laevis
Length
477 amino acids
Similarity
Belongs to the TMEM39 family.
Mass
54.235 kDa
Sequence
MAGGRRGPNRTSYCRTPLCDPGSAGGAAHGGMPSVGGVRSRARSSSSTGLSSPPLAAQTVVPLRHCKIPDLPADRHLLFELQLFFCHLIALFVHYINIYKTVWWYPPSHPPSHTSLNFHLIDFNVLTLTTIVLARRLIGAIVREASQGGKSSMPQSLLLVATRFAVLTGTGWSFCRSIILLFRTHSFFNLLFLCYPFGMYIPFLQLGWDFRRPGLSHMPNTRDLASMDRGSKDYLHVLQHILRHHMPSAEPLPTHACCLSPDLIRSEVHYLKLDFNWRVREVLLSSMLSAYYVAFVPVWFVKSTQYYDKCWSCELFLQVSLSTSVILTQHLLPAQYCDLLHKAAAHLGCWQKVDPALCSNMLQHSWMEECMWPQGVLVKHNKNVYKAVGHYNVAIPSDVSHFRFHFFFSNPLRVLNILTTLEGVLIFYQLYSLLSSEKWHHTISLALILFGNYYAFFKLLRDRIVLGKAYSYTAVPD