About Products Protein Database Contact

TMEM254

Gene
TMEM254
Protein
Transmembrane protein 254
Organism
Bos taurus
Length
124 amino acids
Mass
14.724 kDa
Sequence
MGKARGDEAYFQRSSLFWVTIIILSFGYYTWVIFWPESIPYQSLGPLGPFTQYLLKHHHTLVHAWYWLAWMIHVGESLYAIVLCKSKGITNTWTQLLWFLQTFLFGLASLYYLIAFRPKHQKQT

Gene
TMEM254
Protein
Transmembrane protein 254
Organism
Homo sapiens
Length
123 amino acids
Mass
14.243 kDa
Sequence
MATAAGATYFQRGSLFWFTVITLSFGYYTWVVFWPQSIPYQNLGPLGPFTQYLVDHHHTLLCNGYWLAWLIHVGESLYAIVLCKHKGITSGRAQLLWFLQTFFFGIASLTILIAYKRKRQKQT

Gene
TMEM254
Protein
Transmembrane protein 254
Organism
Pongo abelii
Length
123 amino acids
Mass
14.114 kDa
Sequence
MATAAGAAYFQRGSLFWFTVITLSFGYYTWVVFWPQSIPYQNLGPLGPFTQYLVDHHHTLLCNGYWLAWLIHVGESLYAIVLCKHKGITSGRAQLLWFLQTFFFGIASLTILIAYKGKRQKQT

Gene
Tmem254
Protein
Transmembrane protein 254
Organism
Rattus norvegicus
Length
123 amino acids
Mass
14.29 kDa
Sequence
MGTATGASYFQRGSLFWFTVIAVSFSYYTWVVFWPQSIPYQSLGPLGPFTKYLVDHYHTLLRNGYWLAWLVHVGESLYALVLCRRKGITDSQAQLLWFLQTFLFGVASLSILFAYRPKHQKHN