About Products Protein Database Contact

TMEM249

Gene
TMEM249
Protein
Transmembrane protein 249
Organism
Homo sapiens
Length
235 amino acids
Mass
27.046 kDa
Sequence
MPKGRAGSLPTTSIGWRFQLWFLGLTCPERHLARRLKNNSFYPFVQQEPNVFVLEYYLDTLWKGMLLFIISVVLVSFSSLREVQKQETWVFLVYGVGVGLWLVISSLPRRRLVLNHTRGVYHFSIQGRTVCQGPLHLVYVRLALSSDAHGRCFFHLVLGGHRLEPLVLVQLSEHYEQMEYLGRYIARKLNINYFDYLATSYRHVVRHWPPPGAGTVMGKSPMGHKPSSSQSSLEV