About Products Protein Database Contact

TMEM244

Gene
TMEM244
Protein
Transmembrane protein 244
Organism
Homo sapiens
Length
128 amino acids
Mass
14.657 kDa
Sequence
MALQVRVAPSKVVLQKFLLCVILFYTVYYVSLSMGCVMFEVHELNVLAPFDFKTNPSWLNINYKVLLVSTEVTYFVCGLFFVPVVEEWVWDYAISVTILHVAITSTVMLEFPLTSHWWAALGISKLLV