About Products Protein Database Contact

TMEM202

Gene
Tmem202
Protein
Transmembrane protein 202
Organism
Mus musculus
Length
275 amino acids
Mass
31.551 kDa
Sequence
MERKEQTMTFYSPEVIKIKGDLRYQRPTLPTNQQSVSTQKRQQYVNEACTYIRMFCGSLSGFSVLLLACTSPLNLVQFLVNNNGLELKAGLWTLCYHELCWSHTPKPPYYLQYSRALFLISILFMLISLGLLLSSCRPAERMMSAELDLKVSMLSFCSAVSLLLCLNLFLAQVELYTKNAMEYEFLWTYYLSWCSEVLYICVGIISFLNFITFQFHPPDEGVSADLWQKSRLGIGPVPKTLSATAERSRSEMQFLSGRQEKLQNVRKGKLATTRL

Gene
TMEM202
Protein
Transmembrane protein 202
Organism
Homo sapiens
Length
273 amino acids
Mass
31.353 kDa
Sequence
MERREHLTLTFHSPEVPKIKGNRKYQRPTVPAKKHPSASMSCQRQQQLMDQAHIYIRTLCGSLCSFSLLMLIAMSPLNWVQFLVIKNGLELYAGLWTLCNHELCWSHTPKPPYYLQYSRAFFLISVFTILTGLGWLFSSWILNRGSMTTNLDLKVSMLSFISATCLLLCLNLFVAQVHWHTRDAMESDLLWTYYLNWCSDIFYMFAGIISLLNYLTSRSPACDENVTVIPTERSRLGVGPVTTVSPAKDEGPRSEMESLSVREKNLPKSGLWW