About Products Protein Database Contact

TMEM136

Gene
TMEM136
Protein
Transmembrane protein 136
Organism
Bos taurus
Length
245 amino acids
Similarity
Belongs to the TMEM136 family.
Mass
27.957 kDa
Sequence
MALALCLQALCSLGGWLSLYVSFCRLNKHRSYEWNCRLVTFTHGILSIGLSAYIGFIDGPWPFTHPGSPNTPLQVHVLCLTLGYFIFDLGWCIYFRSEGPLMLAHHTLSILGIIVALVLGESGTEVNAVLFGSEITNPLLQIRWFLRETGHYHSFTGDVVDFLFVALFTGVRIGVGACLLFCEMVSPTPKWFVKVGGVAMYVVSWCFMFSIWRFAWRKSIKKYHTWRSRWSEERQLRLNGHLKTH

Gene
TMEM136
Protein
Transmembrane protein 136
Organism
Homo sapiens
Length
245 amino acids
Similarity
Belongs to the TMEM136 family.
Mass
27.859 kDa
Sequence
MALALCLQVLCSLCGWLSLYISFCHLNKHRSYEWSCRLVTFTHGVLSIGLSAYIGFIDGPWPFTHPGSPNTPLQVHVLCLTLGYFIFDLGWCVYFQSEGALMLAHHTLSILGIIMALVLGESGTEVNAVLFGSELTNPLLQMRWFLRETGHYHSFTGDVVDFLFVALFTGVRIGVGACLLFCEMVSPTPKWFVKAGGVAMYAVSWCFMFSIWRFAWRKSIKKYHAWRSRRSEERQLKHNGHLKIH

Gene
Tmem136
Protein
Transmembrane protein 136
Organism
Mus musculus
Length
245 amino acids
Similarity
Belongs to the TMEM136 family.
Mass
27.705 kDa
Sequence
MAVGLCVQVLCSLGGWLSLYTSFCCLNKHRSCEWSCRLVTFTHGVLSIGLSAYIGFIDGPWPFTHPGSPNTPLQVHVLCLTLGYFIFDLGWCIYFQSEGPLMLAHHTLSILGIIMALALGESGTEVNAVLFGSEITNPLLQMRWFLRETGHYHSFTGDVVDFLFVALFTGVRIGVGAHLLFCEMVSPTPKWFVKVGGVAMYAVSWCFMVSIWRFAWKKSIKKYHAWRSRRNEERQLRHNGHLKTH

Gene
tmem136
Protein
Transmembrane protein 136
Organism
Danio rerio
Length
242 amino acids
Similarity
Belongs to the TMEM136 family.
Mass
27.305 kDa
Sequence
MPLFIVETSCSLISWLFLYLLLCHLNSGRDSEWNCRLVTLFHGILIICLTAYIGFIAGPWPFTHPGTENTYFQILTLVLSLGYFLFDMAWCVYFRTEGPVMLAHHTMSIFGILLALGLGESGIETCAVLFGSEITNPLLQARWFLKRMGCYDSLAGDVVDLLFILLFASVRIGVGSRMLYCELTSPKPSLIVKVGGVAIYTLSWIFMVDIARFACRKTCGKYRRWKEQYKLDGVNGHAVKIK