About Products Protein Database Contact

SO_0311

Gene
SO_0311
Protein
UPF0313 protein SO_0311
Organism
Shewanella oneidensis (strain MR-1)
Length
786 amino acids
Similarity
Belongs to the UPF0313 family.
Mass
87.383 kDa
Sequence
MQVESTLFSHPKYWAECFGTAPFLPMSRKEMEKLGWDSCDIIIVTGDAYVDHPSFGMAVIGRMLEAQGYRVGIIAQPDWSSKDAFMQLGRPNLFFGVTAGNMDSMINRYTADRRIRSDDAYTPGDVGGKRPDRAVTVYTQRCKEAFKDVPVIIGGIEASLRRIAHYDYWSDKVRRSVIFDAKADILMYGNAERPLAEVARRLAAGEAIADIQDVRGTAVIRKEPMPEWRGMDSRKIDQLHKIDPIPNPYGADDVGCANLSGPSDAKIFDNDAPKPISVQPPRPKPWDKTYVLLPAFEKVSEDKYLYAHASRILHQEQNPGCARALFQPHGDRGVWVNPPAWPLNTDEMDAVFDLPYKRVPHPAYGKEKIPAYDMIKTSINIMRGCFGGCSFCSITEHEGRIIQSRSQESIIKEIKDIQDKVPGFTGVISDLGGPTANMYRLGCTSEKAEKTCRRLSCVYPSICGHLGTDHKHTIDLYRAARAVPGIKKILIASGVRYDLAIEDPAYVKELVQHHVGGYLKIAPEHTEEGPLSKMMKPGMGAYDKFKELFDKFSKEAGKEQFLIPYFISAHPGTTDEDMLNLALWLKERKFKLDQVQNFYPSPMANATTIYHTELNSLKNVKHTSEVVPVPKKGRQRRLHKALLRYHDPAGWPIIREGLIAMGREDLIGNSPNHLVPPEGRNERGPKWMKDANQGQKALTRFSGNQFDERKGKGDAKGKPSASKPKGPKSGANAPQSQQPKTSRPGAKAPFGQSGFKGKAEQGKAGQNKAGHQGRAGKASSGRQQAK