About Products Protein Database Contact

SE_1761

Gene
SE_1761
Protein
Probable uridylyltransferase SE_1761
Organism
Staphylococcus epidermidis (strain ATCC 12228)
Length
395 amino acids
Similarity
Belongs to the UDPGP type 1 family.
Mass
45.734 kDa
Sequence
MLDKNQLEKYNQEHLYEYEKLMSSNEKNALDEKVDQLNLAEIQDLYQDLYVNRKTIDDVSSVSEVKYEVKSRLNEEERHTYEQKGYEAIRNGEFAVLLMAGGQGTRLGYKGPKGSFEIEGTSLFELQARQLIRLKEETGHTINWYIMTSDINHKDTIEYFKQHKYFNYDANHIHFFKQDNIVALSEEGKLVLNRDGHIMETPNGNGGVFKSLKKAGYLDKMQQDHVKYIFLNNIDNVLVKVLDPLFAGFTVTQSKDITSKTIQPKDSESVGRLVNVDCKDTVLEYSELDTDIVNQFNNANIGIHAFKLGFITSAVDRELPYHLAIKQLKQLDENFGVVERPTLKFELFYFDIFRYGTSFVTLQVPREEEFSPLKNKEGKDSVHTATEDLKRMDLI