About Products Protein Database Contact

SAOUHSC_03024

Gene
SAOUHSC_03024
Protein
UPF0176 protein SAOUHSC_03024
Organism
Staphylococcus aureus (strain NCTC 8325)
Length
318 amino acids
Similarity
Belongs to the UPF0176 family.
Mass
37.058 kDa
Sequence
MNYQVLLYYKYMTIDDPEQFAQDHLAFCKAHHLKGRILVSTEGINGTLSGTKEETEQYMAHMHADERFKDMVFKIDEAEGHAFKKMHVRPRKEIVALDLEDDVDPRHTTGQYLSPVEFRKALEDDDTVIIDARNDYEFDLGHFRGAIRPNITRFRDLPDWIKENKALFADKKVVTYCTGGIRCEKFSGWLLKEGFEDVAQLHGGIATYGKDPETKGEYWDGKMYVFDDRISVDINQVEKTIIGKDWFDGKPCERYINCANPECNKQILVSEENETKYLGACSYECAKHERNRYVQANNISDNEWQQRLTNFDDLHQHA