About Products Protein Database Contact

RT0064

Gene
RT0064
Protein
Uncharacterized protein RT0064
Organism
Rickettsia typhi (strain ATCC VR-144 / Wilmington)
Length
440 amino acids
Mass
48.29 kDa
Sequence
MKKLLLAASIIYFASVSLAEEKTTPFISNSDTKIKLEGFYLFESGYIKQDHLILFDKNVTDNRKKLGFDTEVAFAATITKTIDDVIAGAKIVLQPTTKAKTTASYNGSHIFIETSYGKVELGSPVDASAQLRVTGNKVTAGTGGWYRYALLDGQYMRYNALKPDFDTSVNFYLESYSNSFDQVNEKTEKARRLNFFTPKMKGFQAGISYTPDTANTGGNKNINNLTLQSSGRNGISASRTGIKTLSIANGEIMTINQNIRDAFSAGLTYEHAISEDADLKLSMTGEYGKPARRLIHAKVDGTTKAIEVLNTYKLSNLKAYNLGAVFTYGNFSCGASYGNLGKSLTAKEYYKVGRNTYYYNGAVAYGQGPIKTSLAYLKTSRYKNTVNAVSLATEYKIMPGLLPYAEISHFQAKGKPVYYPEAPSKTTRGTVGLIGTKLKF