About Products Protein Database Contact

RF_0091

Gene
RF_0091
Protein
Uncharacterized protein RF_0091
Organism
Rickettsia felis (strain ATCC VR-1525 / URRWXCal2)
Length
977 amino acids
Similarity
Belongs to the TrbL/VirB6 family.
Mass
108.498 kDa
Sequence
MQSNLLKVLGVLAIVATLVCFIFAALGMIGAVKVGDGCYMRYAPDGKGGSDSITGTITLNANANYVNTSKMLPDGTTQLIPDPNRYGEWLNTQVLVENNQPVNLQVVGQVSLCLAYVPKDNVQFTESTRPGKSNLDDKGNMIPIPRITDANNPPLSLIMDAKNNEWRNIAELYANDRVLVSVSPNFANTDATVEDAFKGTKVTKNCSQGQTSYEPICGKYSVYHGEYVNDCEWRDKYWKCNYHHSCDTSFWGGCGLGCPCAFGKICCGEWICDSCGAWVNIRTSMPEAYKDDGSVTKAWSDNINNLFFDLFNLECSNNSKTLPNGQCPDAVRDRSPKNLDFIKGRCSGTWVEDQCNDGTVSTPELSNYKYFWYTADGKGGKGPTGLIYQMNDAGSVSQALPSKLEFAKFVADTDQPADYKDKDGKYLYKVIYNIPFNSNTEKSYLQYRLWSPTSQDASKNTGGYVLNIKQTKCYRENGNSFNDTFDDRGRVQYIIVKPSENPNTSGKTYSPQGINVNSDGKYNFNANEAGYIWMKILNDPSNNLRDYKDSEGNYKVHFSTSLKVGSFTIKVMNPLLELFKTKVQGAATSIFKNMVCYKANDSSSCTNFFTYIKAILILYVMTYGAMFLLGFAKINQKELVTRIAKIGVVSGLMNGNTFEFFNNYLFDAITNFSDAIIANMSGYSLYTSTNTISNPFMFLDAVMSKIFFSQTFIAQLLSLLSLGLSGIIYFIITFIAVGIVIITALRAVAVYIMAFMATCILIGIAPLFISFLLFDFTRYLFDNWVRFTIRYMIEPVVMMAGIIVLTQLFTIYLDFVLGYSVCWKCALPIKIPFIGTILPIALLNVPIFCINWFAPWGMDYMSGMMGVNMQNIVALVIIAYGMYGYVEFSGRMVAKLTSAAGPSATEIGGRMSHDAGQKALSPIGMDDKTRQGITGRAEARLKQRNKTLDQAEKNRKNTPKEGGEKTNAEPPQPEARG