About Products Protein Database Contact

PHO12

Gene
PHO12
Protein
Acid phosphatase PHO12
Organism
Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c)
Length
467 amino acids
Similarity
Belongs to the histidine acid phosphatase family.
Mass
52.7 kDa
Sequence
MLKSAVYSILAASLVNAGTIPLGKLSDIDKIGTQTEIFPFLGGSGPYYSFPGDYGISRDLPESCEMKQVQMVGRHGERYPTVSKAKSIMTTWYKLSNYTGQFSGALSFLNDDYEFFIRDTKNLEMETTLANSVNVLNPYTGEMNAKRHARDFLAQYGYMVENQTSFAVFTSNSNRCHDTAQYFIDGLGDKFNISLQTISEAESAGANTLSAHHSCPAWDDDVNDDILKKYDTKYLSGIAKRLNKENKGLNLTSSDANTFFAWCAYEINARGYSDICNIFTKDELVRFSYGQDLETYYQTGPGYDVVRSVGANLFNASVKLLKESEVQDQKVWLSFTHDTDILNYLTTIGIIDDQNNLTAEHVPFMENTFHRSWYVPQGARVYTEKFQCSNDTYVRYVINDAVVPIETCSTGPGFSCEINDFYGYAEKRVAGTDFLKVCNVSSVSNSTELTFFWDWNTKHYNDTLLKQ