About Products Protein Database Contact

PHO1-H9

Gene
PHO1-H9
Protein
Phosphate transporter PHO1 homolog 9
Organism
Arabidopsis thaliana
Length
800 amino acids
Function
May transport inorganic phosphate (Pi).
Similarity
Belongs to the SYG1 (TC 2.A.94) family.
Mass
92.441 kDa
Sequence
MKFGREFETQMIQEWKEAYMDYRSLKSIVKQILRYRLQKQQRPPPPPPPPSTGDTVPLKTDGGEGGGGGGGGGPGLSRRISLYRAFSGLTNRASRSPKKSHKHHNPLSSKRHHHHHNHHHYHLFDDDEEQIILINEDETASYTTTFLNSAEEGGEMEVQFFRRLDGEFNKVLRFYKQKVENVMEEADELSRQLNVLIALRVKVENPHVHLPPDLNSVASAPSSPHSTMRTPAPSPMDVIREMEKTEDKKVFKPAPVEMLDHVKLKIDPETPLLTLKMMILGLPSEQTFSKPELRRAEELMNRAFVEFYQKLRFLKSYCFLNQLAFAKILKKYDKTTSRNASKPYLNTVDHSYLGSCDEVSRLMSRVEATFIKHFANGNHREGMKCLRPKTKREKHRITYFLGFFSGCAVALAIAITVLVHIRGLTKSEGRHQYMENIFPLYSLFGFVAVHLFMYAADIYFWSRYRVNYPFIFGFEQGNDLGYREVLLVGSGLAVLTFGGVISNLDMEMDPRTKSFSVITELVPLALLVCLMMVLFCPFNIIYRSSRYFFVGSVFRCLLSPLYKVILPDFFLADQLTSQVQTFRSLLFYVCYYGWGGDFKRRTHTCYDSEIYKELYLVVAIIPYWFRFAQSIRRLVEEKDKMHGLNALKYLSTILAVAARTIFEMKRGTYWLTVAVTTSSIATLFNTYWDIFRDWGLMNRNSKNPWLRDKLLVPYKSIYFIVMVANVVLRLAWMQTVLGIKEAPFLHKRALVAVVASLEIVRRGIWNFFRLENEHLNNVGKYRAFKSVPLPFQELGGSKSV