About Products Protein Database Contact

NTF6

Gene
NTF6
Protein
Mitogen-activated protein kinase homolog NTF6
Organism
Nicotiana tabacum
Length
371 amino acids
Similarity
Belongs to the protein kinase superfamily. CMGC Ser/Thr protein kinase family. MAP kinase subfamily.
Mass
42.742 kDa
Sequence
MENETNEKLEIKGIPTHEGKYVEYNVLGNFFEVTSKYIPPIQPVGRGAYGMVCCATNSETKEEVAIKKIGNAFENRIDAKRTLREIKLLSHMDHENIIKIKDIVRPPDREEFNDVYIVYELMDTDLHQIIRSSQALTDDHCQYFLYQLLRGLKYVHSANVLHRDLKPSNLLLNANCDLKICDFGLARTTSEADFMTEYVVTRWYRAPELLLNCTEYTAAIDIWSVGCILMELIKREPLFPGRDYAQQLGLIIALLGSPEDSDLGFLRSDNARKYVKHLPRVPRHPFSQKFPDVSPLALDLAERMLVFDPAKRITVEDALNHPFLISLHEINEEPVCDSPFNFDFEQASLSEDDIKELIWNEALKFDPNTMK