About Products Protein Database Contact

MJ1281

Gene
MJ1281
Protein
Uncharacterized protein MJ1281
Organism
Methanocaldococcus jannaschii (strain ATCC 43067 / DSM 2661 / JAL-1 / JCM 10045 / NBRC 100440)
Length
1048 amino acids
Mass
121.015 kDa
Sequence
MMILWKRQRTLLKMLLMTLIMEETTTIKEEVFFMKKFVIILTISIAVLFAGCVSEEGSYEESKISEKSISSPLDIVPKSSEKVVYTKTEGFVDLLGENSEIVNAYKELIGKYGLSVDDIEYTIQADNTYVLKGYGLDEYKFMDELGLDYKEEKYNGANMLINENHNYAVAKYKNYLIHGNTEDVKRVIDTIKGDYPSITEKKEIKDMLSKVDDDYVIANIGRNYKGYYGAFIYLKGRNVEFDVVAVYNDVDDAKEQYEYVKEELEDELDNGNIKDYDIDRDGNIVVAKVIMSKEEFLGDYANKLGLNFGNEIKYNTENEYNTQTKEKSEFNHDNTNKVNKNINLEEPYNLIPNVFWASYVDVGKFSKVVKGKGVYDELNSILKCYGLSPDDVEFYMNLETANLIKTDKLTAKEYLKKLGYSYNEEYYGGATLLVYTTEVSDMVGKFAATNYKGYFIFGLKGGVEKVIDAINGKNNLVTEDENIREIINEMPKGYFAFKLYNQFDADGGEFYYDEGDKIVIKGLWICIDDEYAKKRKYIIENDYENYGYTDYNIEVDGNRVTTTLTIDKDEFGEYDGYTLVSSDWIGLKKLENCENVNEEEENQINEEQQTNVENEQQTEQQFENEDKETNTYELPLTWKELEVAGMDGVMFDFGNKKVTFEDWKYSPCEFRNPIIIDGNKIWCFGFSGGEYGYFTYNDNMGFDADVDDIILIEMPYNVKAVCDDFYGAGWFIEDDNGKLHHVIFDCPKETIMDKTGNVEIDLAKIKKDVVVANVDVDELMAGAEDNKNNYKIVIGWKGNKLYLITMEKDKFEDWAYNSKYEDGFDEPFPPVQIKEFEFNGNIIDARSDFRNYIIVATENGLYIITVYKREPDEFKITDSLKTNIECYAFDTGSGLLVYYDGSKVYYTDIKIKSESDNSDIYYIARNYEGGLNIDGVTGLSICHNYNWLGTQVEVAGDGWIKTYNIEFEAKKDAEGNSVYDENGNSIYIVKFEPKNVYYDEIYDKYYSISVPFAGKYIYRGDSGDSKNGRVEFRVYTTNNKLYLFGTNW