About Products Protein Database Contact

MJ1060

Gene
MJ1060
Protein
Uncharacterized protein MJ1060
Organism
Methanocaldococcus jannaschii (strain ATCC 43067 / DSM 2661 / JAL-1 / JCM 10045 / NBRC 100440)
Length
537 amino acids
Mass
65.99 kDa
Sequence
MIVEIYNFNFIRINEKEIKLFYNTYPPLKKLECYLDFIKELVSNSYKNNKFIKKDEFEHLVYNTFLYFLINWDNLYHTNQMPFYIWYNFKERVDDILKSEKDITFILNQKYVNIDYFGKYLKKFTNNIKSKNKNRIVDYIMENFQGNLIMLYFLVRKIIMNKNNNYRFDILFITDYDRYYGNNRFFGNHLFKNEEFKKLLKNFDINLTDKNYSILFTKYNFINLPKYIKDYYKKRQDYLFIEDILNLKLGFDILLNSSKIFKKVNLTNYNDEHEKFIHTMFNIFLKHKLPFVLWFYLSIKDYISKTNIKCIVGDSERNFMFYLCNIYRLWRKNIKTIAFSHEVINNNYIHLPISEKYSCIPDCKLVWNENIKKLLIDKYNFPKDKVIVFPDPRFLYWKKYPKKEKTILFVSQGYPEFYEEIFNTFRDKKLINTLIEHGYSFYFKPHPGEYLNDFSIRELEKLKNIKEIKIINGLNFVPEYTIGMSSTMIYELLNAGSKSFFLESNAKETFMMDDKEFKKYFRKNLKEIFFEILNKQL