About Products Protein Database Contact

MJ1058

Gene
MJ1058
Protein
Uncharacterized protein MJ1058
Organism
Methanocaldococcus jannaschii (strain ATCC 43067 / DSM 2661 / JAL-1 / JCM 10045 / NBRC 100440)
Length
609 amino acids
Similarity
Belongs to the NodU/CmcH family.
Mass
71.733 kDa
Sequence
MVKILGVKYFLHDSGVFYIDTKNKEIFGILTERVTRIKHDGGTVIPILNEYPKLKNIDYVAYPFEQTNLDFILFKHIDDYIKRTYKPKYIKEYAKYKKELSQNKTKFVLNNIYRPFIWEILAVYGLRKLLFKRFNNIYNKLGNLAIKRELKKIFRKDVSLYEHHLCHAASAYYFSPFFPKETLVFTLDGIGDWKYHSLWLFKEYDYRLVSYSSFDIICYDDVEGIFKGASIGHIYSLFTEILGFTPNSDEGKTEALAAYGKPNGELYNLLKKGYKINKEKLRWEHDINILKKLHNKQYLQKWKEKIGDENFAATIQRWLEDTVVEYLNIVYEKFKIQRLAMAGGVVANVIMNLNIFERTPFEELYIFPAMGDDGVAAGAAILKAVELGEDISWLKDLEMPYWGPNYSREDVEKELKKDKWKDKITYEYIGEKWPEIAAEMIAKGNIIAVYQGKMEFGPRALGNRSILADPRDPKTRDKINSTVKRRPWFQPFCPSVLEEERERLFEKSYKHKHMAIAFRMKKEFWDKLPSAMHIDGTARPQFVEEKDNPNYYRLLKKFKEITGYGIVINTSFNLHGRTIVRTPEDAITDFIDCNIDAMFIEGYLVKRKI