About Products Protein Database Contact

MJ0872

Gene
MJ0872
Protein
Uncharacterized lipoprotein MJ0872
Organism
Methanocaldococcus jannaschii (strain ATCC 43067 / DSM 2661 / JAL-1 / JCM 10045 / NBRC 100440)
Length
391 amino acids
Mass
44.91 kDa
Sequence
MRKLFLLSILMIGVIVAFAGCVEESKTTTQLQQTTQSESQKAETQPKLGVNVVRYAETFKLYPHWDEGYCVVADSVGNKFVLVEGNAKAPNISDGKIIKVPVKRIVTDFYCPIISAADILNAYHHTIVGAPKYAVEKSPKLKELFDEGKVVDIGSPSKGVNYELIVNLTPDIVFLGDWKSEDVVEEKLKELGVTVSRFYTYQEPTYMGRVEWIKFAAAFWGSNAYKKADKWFENVVKVRENILKKVQNVTNEPTVVIFSWSKTKNMPGIYGNDSYYSKMIAEFKGKNVFDDYNRGYQYVDKETFYERAMNADVVILIWFYGDVKTKEDLLKINPNFAEFKAFKTGRFYVSHPDYYVWEARDPAGYMMDFAKMIHPELFGGDDDLKYYYKIK