About Products Protein Database Contact

MIMI_R753

Gene
MIMI_R753
Protein
Putative F-box/LRR-repeat protein R753
Organism
Acanthamoeba polyphaga mimivirus
Length
751 amino acids
Mass
87.301 kDa
Sequence
METLPIELGLLISRYTGINEITKYRTCSKNSKKYVEDVLTWFDVKCNNKVFGGLNMFANVRKLDLQECRCITNESLSALTNIETINLRSCYRITDNGLEYLSNIKEINLSGCYEITDSGLRNLNKAVFVDISNCPQITVKGIVKFGKNASIVIDNCPLIKSKHVNLLIDIELVKITRNNHPFLSYKPRHIYEKSTNNHIMTHQTKIDKPKFNIDDLKFSSDSSDSDLDAISDVSYVVGEVSDDDNSDSGSDSSSDSSDDNSDSSDDSSGKNTSKSTITKTQKATVEYANDYISKRINSKRKILFDKIYYHPINKRDDIFMKNYEDLLPNDQLNSRQESLNRLFEDKDRKNFTENLKNKSLDILIGGSMGLYCVYKNTNFKPNDIDLYIKDINLHKIKKIENAIYKSFLFDRIVVVNSPITITWYLQLKSGKITSIQLNKFNIKSWAEMFITYHTDLTCIGYEIITDRFVYMKKRWDRILTKNKHYFSCILNLDTASSIRRSCHKYAERGFNCVCINTDFKKYNQKSESDDPFYDDDDDDEPRKKKIHKKKYPKVINQLMISYYGIEEAPSSLPNRAGSLGNILDDDNFVNTLINKYKGIKNISFSSSIRHFKMEKFFPDIMMMCLYKVNKYMKYPDSSNGTEFHQFSIEKKKTYIEKTKKFFDISRSETKISHESLKIKCLECCCYIYLNHLISKYYSNIHHKFSARRDSDSSDFDDPYDSDTEYNLVCKHMLRSFSKKNHKDRCLVLSVI