About Products Protein Database Contact

MIMI_R738

Gene
MIMI_R738
Protein
Putative BTB/POZ domain-containing protein R738
Organism
Acanthamoeba polyphaga mimivirus
Length
497 amino acids
Similarity
Belongs to the mimivirus BTB/WD family.
Mass
58.658 kDa
Sequence
MSLQKHGLLFNNNKFSDCKLVLDDGNVQVTLNVHKCLLYMNSLYFQAMFDNFKEQEYSEIKIRVQNSQIATDVIKSFYEKSNVINADWQYQLDYAIETKFFGVEYVLDKNIIVPYIYFDLFVDKIELIGYNNTTLNMILNNLPLDYDLDKFPTDFLEGLLVSSTEYDIFLSNKHCFYVWSVTDNKFTYSKEIPLELYYSYLDNDKIYKFTEHNSLICFNKKTDRHKSILLYDNDKIIKFDTEGVIYYLPENNQIILSHVERTTTGCDYKISLFCLETKQLIRTFHSRNYFGNEIILQISVSHDKIIVFGDDVQVKNFSSGVCLFTINQNESGVCIACDPEWSYFAIGSEDYDTEDQKITIYDLSNGNKVKTLNHRDSIRDILWTSKYIIAHNNENIYFYETNNYELVKKLDYKNNGLIKKIDCFDDSEFLYVLTNNSKMFQINMDSLENTDSNNISTEICFTQIGRFCDFKTIKNSNYHKSKLIKKTLEQRRRMDKN