About Products Protein Database Contact

MIMI_R549

Gene
MIMI_R549
Protein
Uncharacterized protein R549
Organism
Acanthamoeba polyphaga mimivirus
Length
342 amino acids
Mass
39.841 kDa
Sequence
MSNPCLTMNITKDNLKFFVLNGKYILESNNDMMFAINTKRIIADKYDFGIIINSSIYNKYLQNIGCPLYSPTEIFNYYQLIVNHQFTQADGKLFEDRIKFIFVNLETICDRSNYTDFVSWYLTVIDDIDNYKNVFIVINELNVQDDIDSENMDDLDDMDHYVSNFLNLLLATVNKNTYVLSSDSEYFAHVSLYGKISCDESLNMILCGNIFDNSDCKYFLTNGTSYKFFNGYFVIHRSDNLSGFVGITKDSKNINIDYHYLNMLTVSQIVVHSVIRLLEGYKSSDKKNEVDLYLLRSYHSYIEQNGLISIYKNNLANKNIRSYFLKCKVIDDVMIELTNLLE