About Products Protein Database Contact

MA_0722

Gene
MA_0722
Protein
O-phospho-L-seryl-tRNA:Cys-tRNA synthase
Organism
Methanosarcina acetivorans (strain ATCC 35395 / DSM 2834 / JCM 12185 / C2A)
Length
386 amino acids
Function
Converts O-phospho-L-seryl-tRNA(Cys) (Sep-tRNA(Cys)) to L-cysteinyl-tRNA(Cys) (Cys-tRNA(Cys)).
Similarity
Belongs to the SepCysS family.
Mass
42.483 kDa
Sequence
MTLDDSSLQKYGFIKRETLGSINIDPLQTGGLLTEAARQALVEWGDGYSVCDFCGGVLDQIKKPPIHDFVHKALPEFLGCDEARVTNGARESKFAVMHSMGKPGDWIVLDGLAHYSSYVAAERAGLNVKVVPHAGSPEYYLDPEGYGTAIEEVTKESGKPPVLALVTYPDGSYGNIPDAGKIASVCHEYEVPLLLNGAYCVGRMPVSAKEIGADFIVGSGHKSMAASGPVGVLGVSEEYAPIVFRKSVYSKVKEVELLGCTARGATVMTMIASFPEVVKRVRNWDQEVENARWFSARLEDMGFIQRGQKPHSHDLMFFEAPGFYEISQKIKKGRYFLYKELKERNIHGIKSGLTKYFKLSTFGLGKEKLGVVADSFEEILKKYENV